Cyhoeddi cyfres o ddyddiaduron taith Tim Hartley

13/05/2016

Categori: Chwaraeon, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Cyfres o ddyddiaduron teithio yw ‘Kicking off in North Korea’ sy’n dilyn ei anturiaethau’r awdur Tim Hartley o gorlannu ceirw gyda’r olaf o’r bobl Sami i wylio pêl-droed mewn torf dawel o 50,000 yng Ngogledd Korea.  

"Dwi’n credu i mi wirioneddol ddisgyn mewn cariad a theithio pan ymwelais a Iwgoslafia yn 1979.’ meddai Tim, ‘Roedd hi’n parhau i fod yn wlad gomwinyddol, ac roeddwn innau yn fyfyfriwr gwleidyddiaeth a tra bod fy nheulu yn hapus i dorheulo ar draethau arfordir y Dalmatian, roeddwn innau yn edrych i mewn i swyddfeydd ac adeiladau’r llywodraeth yn chwilio am dystiolaeth o bwyllgorau gweithwyr, baneri coch, morthwylion a chrymannau."

 

"Roedd yr awch am deithio yno, yn fy mhen, a dwi’n credu mai’r nod oedd dod o hyd i lefydd pellach neu anoddach i’w cyraedd." meddai.

 

"Roedd rhai o’r teithiau elusennol wnaethom ar draws Ewrop, i i Azerbaijan, Bosnia a Macedonia yn hynod o ddiddorol am fod y tirwedd a’r bobl yn newid yn ddyddiol. Mae sgil-effeithiau cwymp yr ymerodraeth gomwinyddol dal i’w deimlo yn nwyrain Ewrop."eglurodd.

 

"Mae terfysgoedd Kiev, y cwerylon gwaedlyd yn Albania, a’r tensiynau ethnic ar draws yr hen Iwgoslafia yn wir, ond does dim siawns o’u deall heb fynd yno eich hunain a siarad gyda’r bobl sydd yn eu canol hi." meddai.

 

Doedd y teithiau ddim yn fêl i gyd.

 

"Bu rhai adegau brawychus ble cawsom lifft ar draws anialwch Jordan wrth iddi nosi, a’r gyrrwr yn gofyn i ni sillafu’r gair ‘terfysgwr’." meddai Tim "Ond mae’n anwir fod lleoliadau tramor yn eu hanfod yn beryglus."

 

Perthynas gyda’i fab

 

Mae'r dyddiaduron hefyd yn adrodd hanes datblygiad ei berthynas gyda'i fab, Chester, wrth iddynt deithio’r byd gyda'i gilydd.

 

"Rwyf wedi gweld Chester yn magu hyder ac yn awchu am wybod mwy am lefydd eraill a phobl eraill wrth i ni deithio" meddai Tim.

 

Awdur a newyddiadurwr yw Tim Hartley. Bu’n gweithio i’r BBC am 17 o flynyddoedd ac mae’n cyfrannu’n gyson i’r radio, y teledu ac i bapurau a cylchgronnau megis y Guardian, Golwg a’r Western Mail.

 

Bydd Kicking Off in North Korea: Football and Friendships in Foreign Lands gan Tim Hartley yn lansio yn Yr Hen Lyfrgell yng Nghaerdydd am 3 o’r gloch, dydd Sadwrn yma.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru