Cyhoeddi cofiant Cymraeg ar lwyfan Audible am y tro cyntaf

03/12/2020

Categori: Addysg, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae gwasg Y Lolfa newydd ryddhau fersiwn lafar o hunangofiant Huw Jones Dwi isio bod yn... ar blatfform Audible.

Bydd hyn yn golygu bod modd i bobl wrando ar Huw Jones yn darllen hanes ei fywyd ar eu ffonau clyfar. Ers y ffrwydriad ym mhoblogrwydd ffonau clyfar mae app Audible wedi bod yn lwyfan poblogaidd a hwylus i bobl sydd am wrando ar lyfrau Saesneg yn cael eu darllen ond mae gwrandawyr Cymraeg wedi gorfod bodloni ar wrando ar CDs.

 
Dywedodd Garmon Gruffudd ar ran Y Lolfa, “Wrth wrando ar ei hunangofiant daw’n amlwg i Huw Jones fod yn dipyn o arloeswr mewn sawl maes ar hyd ei fywyd. Mae’n braf i’r Lolfa gael cyfle i arloesi wrth gyhoeddi ei hunangofiant ef. Yn sicr mae gwrando ar Huw Jones yn darllen hanes ei fywyd yn rhoi dimensiwn a phleser ychwanegol i’r sawl sydd am wrando ar y llyfr yn hytrach na’i ddarllen.”  

 

Deg awr o hyd

 

Yn addas iawn stiwdio Sain sy’n gyfrifol am y recordiad ac mae’r llyfr sy’n rhyw ddeg awr o hyd yn frith o straeon difyr am y profiad o sefydlu’r label a’r stiwdio a hanes datblygiad rhyfeddol cwmni recordio enwocaf Cymru heb sôn am ei waith yn y byd teledu. Bydd y llyfr llafar hefyd ar werth ar iTunes, gwefan Y Lolfa ac fel CD MP3 yn y siopau llyfrau Cymraeg. Ychwanegodd Garmon Gruffudd, “Rydym yn gobeithio rhyddhau rhagor o lyfrau llafar dros y misoedd i ddod a bydd hyn yn gam bychan, gobeithio, tuag at lanw bwlch enfawr yn y byd cyhoeddi Cymraeg.”