Cyhoeddi cefnogaeth ariannol i hybu Cig Cymru

09/10/2017

Categori: Bwyd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths, y bydd Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales yn derbyn £1.5 miliwn i ganolbwyntio ar allforion.

Gwnaed y cyhoeddiad yn ystod derbyniad HCC yn Anuga yn ninas Cologne, sioe masnach fwyd fwya’r byd, ar ddydd Llun 9 Hydref.

 

Mae’r cyllid wedi’i ddyfarnu i’r Rhaglen Datblygu Allforion Uwch, dros dair blynedd, a fydd yn cychwyn ym mis Ebrill 2018.

 

Bydd y cyllid yn hwb sylweddol i ymdrechion HCC ar ran y diwydiant cig coch yng Nghymru i gadw gafael ar ei farchnadoedd Ewropeaidd hollbwysig yn ystod y tair blynedd ansicr nesaf a datblygu busnes newydd y tu allan i’r Undeb Ewropeaidd ar yr un pryd.

 

Meddai Prif Weithredwr HCC, Gwyn Howells, “Mae HCC yn croesawu’r newyddion gan Lywodraeth Cymru y bydd yn ariannu’r Rhaglen Datblygu Allforion Uwch, yn arbennig felly yng ngoleuni’r ansicrwydd a ddaw yn sgil y Refferendwm. Serch amwyster Brexit, gwelwn dwf yn y fasnach dramor am gig coch Cymru a bydd y Rhaglen Datblygu Allforion Uwch yn bwrw iddi ac yn helpu’r sector i ymbaratoi ar gyfer y dyfodol.”

 

“Mae HCC, ar y cyd â’n proseswyr mawr a Llywodraeth Cymru, wedi llwyddo i gynyddu masnach yn Ewrop. Rhaid sicrhau llwyddiant cig coch Cymru a pheidio â’i roi yn y fantol. Bydd y cyllid hwn yn elfen allweddol wrth sicrhau hirhoedledd y sector yn y marchnadoedd allforio.”

 

“Hoffem achub ar y cyfle i ddiolch i’r Ysgrifennydd Cabinet am ei chefnogaeth barhaus ac am gydnabod cyfraniad pwysig y diwydiant cig coch yng Nghymru wrth sicrhau bod economi Cymru’n ffynnu rhagor.”

 

Chwifio’r faner 

 

Bydd Cig Oen a Chig Eidion PGI Cymru’n chwifio’r faner dros fwyd a diod o Gymru ar stondin HCC, sydd â safle blaenllaw ymhlith y 7,400 o arddangoswyr yn Anuga.

 

Roedd cynrychiolwyr cwmnïau cig a thros ddwsin o frandiau bwyd Cymreig eraill yn bresennol yn y digwyddiad mawr dros ginio a gynhaliwyd gan HCC heddiw. Hefyd yn bresennol oedd prynwyr o dramor a newyddiadurwyr.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru