Cyhoeddi cartref Eisteddfod yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr

10/07/2015

Categori: Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Cyhoeddodd Urdd Gobaith Cymru mai Campws Pencoed, Coleg Pen-y-bont fydd cartref Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elai yn 2017.

 

Mae disgwyl y bydd yr Eisteddfod yn dod â £6 miliwn i’r economi leol a thua 90,000 o ymwelwyr yn ymweld â’r Maes 29 Mai – 3 Mehefin 2017.

 

Yn ystod yr ŵyl chwech diwrnod, bydd dros 15,000 o blant a phobl ifanc o bob rhan o Gymru yn cystadlu am le ar y pafiliwn, yn ogystal â chystadlaethau galwedigaethol i bobl ifanc megis torri gwallt, newyddiadura a choginio.

 

Nid dyma’r tro cyntaf i Eisteddfod ymweld â’r lleoliad, gan i Eisteddfod Genedlaethol Cymru Bro Ogwr gael ei chynnal ar yr un safle yn 1998. 

 

Lleoliad addas

 

Dywedodd Aled Sion, Cyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd, “Ymysg yr elfennau sydd rhaid i ni gymryd i ystyriaeth wrth benderfynu ar leoliad mae faint o dir gwastad addas sydd yna, a pha mor hygyrch yw’r Maes, ac roedd y lleoliad hwn yn addas o ystyried y meini prawf hyn.  Rydym hefyd yn gwybod fod Eisteddfod lwyddiannus wedi ei chynnal ar yr un safle yn y gorffennol. 

 

“Mae pwyllgorau lleol bellach wedi eu sefydlu a’r gwaith o godi arian eisoes wedi dechrau.   Mae Tegwen Elis, Pennaeth Ysgol Cynwyd Sant wedi ei phenodi yn Gadeirydd y Pwyllgor Gwaith ac rydym yn edrych ymlaen i weithio gyda Tegwen a’r tîm o wirfoddolwyr lleol dros y ddwy flynedd nesaf.”

 

Digwyddiad gwych

 

Dywedodd Simon Pirotte, Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Pen-y-Bont, “Rydym yn hynod o falch fod Eisteddfod yr Urdd yn dod i Gampws Pencoed Coleg Pen-y-bont.  Mae hwn yn ddigwyddiad gwych fydd yn siŵr o fod o fudd i drigolion a busnesau’r ardal yn ogystal â’n myfyrwyr.

 

“Rydym wedi bod yn edrych am ffyrdd i annog ein myfyrwyr i ddefnyddio’r Gymraeg tu allan i’r dosbarth ac mae cael Eisteddfod yr Urdd yn yr ardal yn siŵr o fod o fudd i bobl ifanc ym mhob agwedd o’u bywyd cymdeithasol.”

 

Cafodd yr Eisteddfod ei gwahodd i’r ardal gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ond mi fydd dalgylch yr Eisteddfod hefyd yn cynnwys Taf ac Elai, i gyd-fynd gyda Rhanbarth Morgannwg Ganol yr Urdd.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net