Cyhoeddi arlwy Tafwyl eleni

24/03/2016

Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae trefnwyr Gŵyl Tafwyl yng Nghaerdydd wedi cyhoeddi mai cyn-ddrymiwr y Flaming Lips a seren roc Americanaidd, a drymiwr presennol y Niwl a Gruff Rhys, Kliph Scurlock yw llysgennad newydd yr Ŵyl am eleni.

Fe wnaethpwyd y cyhoeddiad wrth iddynt gyhoeddi arlwy llawn yr Ŵyl sy’n cael ei chynnal o fewn muriau Castell Caerdydd ar yr 2il a’r 3ydd o Orffennaf eleni.

 

Wrth edrych ymlaen at yr Ŵyl, dywedodd Kliph Scurlock, “Rwy’n edrych ymlaen yn fawr i brofi fy Tafwyl cyntaf. Mae’n rhywbeth rwy wedi clywed pobl yn siarad llawn cyffro amdano, ond rwy ddim wedi bod yma i fod yn bresennol. Rwy wedi symud yn ddiweddar i Gaerdydd o Kansas, yn bennaf oherwydd fy nghariad at y gerddoriaeth unigryw a rhyfeddol sy’n cael ei greu yng Nghymru. Mi fyddai yn Tafwyl eleni heb os!”

 

Ar ddydd Sadwrn Maffia Mr Huws, Band Pres Llareggub, Swnami a Candelas fydd ymhlith y bandiau yn cymryd i’r Brif Lwyfan, gyda Y Niwl, Cowbois Rhos Botwnnog, Palenco a Bryn Fôn yn perfformio ar ddydd Sul.

 

Fe fydd y bytholwyrdd Meic Stevens, Alys Williams sy’n enwog o raglen y Voice, y Colorama, Plu, Al Lewis a Huw M yn perfformio ar y llwyfan acwstig.

 

Paentio llun byw

 

Pwysleisiodd Kliph Scurlock, bod modd mwynhau’r digwyddiad, a cherddoriaeth Gymreig, heb siarad yr iaith; “Rwy’n deall prin ddim Cymraeg ond rwy’n bwriadu cymryd gwersi i gywiro hynny!, ond dwi bob amser wedi mwynhau gwrando ar gerddoriaeth Gymraeg. Mae yna rywbeth am yr iaith sydd yn swnio’n hynod braf i fy nghlust, ac er fy mod yn colli allan ar rai geiriau anhygoel, mae sŵn y geiriau eu hunain yn paentio llun digon byw nad wyf erioed wedi teimlo fel bod i wedi bod yn colli allan. Rwy’n gyffrous iawn i dreulio dau ddiwrnod yn ymgolli yn llwyr mewn amrywiaeth eang o gerddoriaeth Gymraeg yn Tafwyl eleni.”

 

Dros y blynyddoedd mae Tafwyl wedi datblygu o ffair fechan i ddigwyddiad dau ddiwrnod yn y castell gyda chynulleidfa o dros 34,000 o bobl yn mynychu llynedd.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru