Cyhoeddi arlwy nos y Brifwyl

Comedi, cerddoriaeth glasurol, gig a chofio’r Rhyfel Byd Cyntaf, dyma flas o’r hyn sydd yng nghyngherddau Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn eleni.

Fel sydd i’w ddisgwyl, mae’r Eisteddfod wedi rhoi rhaglen amrywiol at ei gilydd sy’n sicr yn cynnig rhywbeth i bobl o bob oed, gyda chymysgedd o sêr cenedlaethol a rhyngwladol a doniau lleol yr ardal.

 

Dywedodd Trefnydd yr Eisteddfod, Elen Elis, “Mae’r Pafiliwn newydd wedi rhoi cyfle i ni edrych eto ar ein rhaglen nos, a’n galluogi ni i fod yn fwy uchelgeisiol. Roedd llynedd yn gyfle i ni arbrofi gyda Gig y Pafiliwn, ac rydym yn falch iawn bod y gig yn dychwelyd eto eleni, gydag Yws Gwynedd, Yr Eira, Alys Williams a Mr Phormula’n perfformio gyda Cherddorfa’r Welsh Pops, i gloi’r rhaglen eleni."

 

“Bydd yr wythnos yn cychwyn mewn ffordd wahanol iawn, wrth i ni gyflwyno premiere gwaith newydd, A Oes Heddwch?’ sy’n cofio’r Rhyfel Byd Cyntaf, wrth i ni nodi canmlwyddiant Hedd Wyn a’r Gadair Ddu eleni. Un o lwyddiannau mawr Môn sy’n serennu nos Sadwrn, Gwyn Hughes Jones, sydd wedi mwynhau llwyddiant yn nhai opera mwyaf y byd yn dychwelyd i’w gynefin ym Môn am un noson.

 

 

“Gyda’r Gymanfa nos Sul, dan ofal Mari Lloyd Pritchard, Gwyn Evans a Seindorf Biwmares, gyda Grês Pritchard ar yr organ, cawn nodi trichanmlwyddiant geni William Williams Pantycelyn wrth fwynhau amrywiaeth mawr o emynau gorau Cymru.

 

Noson lawen

 

“Noson Lawen sydd yn y Pafiliwn nos Lun ers rhai blynyddoedd bellach, gyda chymysgedd o wynebau cyfarwydd a pherfformwyr ifanc yn barod i’n diddanu. Mae hon yn sicr o fod yn noson i’r teulu, gyda digonedd o ganu a chwerthin.

“Ac fe fyddwn yn bendant yn chwerthin ac yn mwynhau nos Fawrth, wrth i Tudur Owen, Dyl Mei a Manon Rogers-Thomas gyflwyno ‘Hynna Be Di O - y Sioe Lwyfan’. Bydd y criw yn ail-leoli stiwdio eu rhaglen radio i lwyfan y Pafiliwn, a phwy â ŵyr beth ddigwyddith wrth i’r noson fynd yn ei blaen! Bydd digonedd o gerddoriaeth hefyd, gydag Osian Huw Williams a band arbennig ar gyfer y noson.

“Felly, wythnos amrywiol iawn, cymysgedd o syniadau newydd a chreadigol a’r traddodiadol, a fydd yn apelio at bobl leol a’n cynulleidfa genedlaethol gobeithio. Mae cyfle eleni i arbed arian ar docynnau cyngherddau am y tro cyntaf, wrth i ni gyflwyno’r cynllun bargen gynnar ar gyfer tocynnau gyda’r nos yn ogystal â’r dydd. Ewch ar-lein am ragor o wybodaeth a phrynu tocynnau, neu ffoniwch y linell docynnau ar 0845 4090 800.

 

“A chofiwch wneud yn siwr eich bod yn mynd ati i brynu’ch tocynnau’n gynnar. Gyda’r maes carafanau, gwersylla a stondinau wedi gwerthu mor gyflym, gwell sicrhau eich bod yn prynu’ch tocynnau nos cyn gynted ag y gallwch fel na chewch eich siomi. Bydd tocynnau ar werth o 10:00 ddydd Llun 3 Ebrill.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru