Cyhoeddi arlwy nos y Brifwyl eleni

Bydd sêr blaenaf Cymru i’w gweld yn perfformio ar hyd a lled Maes yr Eisteddfod yn Sir Fynwy a’r Cyffiniau eleni, yn ôl y trefnwyr, wrth iddyn nhw gyhoeddi rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau nos yn Y Fenni heddiw.

Meddai Elen Elis, Trefnydd yr Eisteddfod, “Mae rhaglen nos yr Eisteddfod wedi datblygu cymaint dros y blynyddoedd diwethaf. Wrth i ni ddatblygu, rydym wedi ymateb i ofynion y gynulleidfa, ac mae pob math o weithgareddau yn digwydd ar y Maes gan geisio sicrhau bod rhywbeth i bawb yn ystod yr wythnos."

 

“Wrth gwrs, mae gennym bafiliwn newydd eleni, ac rydym yn hyderus y bydd yr adeilad hwn yn gwella’r profiad i’r gynulleidfa a’r artistiaid.  A chyda dechrau newydd fel hyn, mae modd arbrofi a chyflwyno syniadau newydd, ac mae’r rhain yn cynnwys gig gyda Candelas, Yr Ods a Sŵnami, a noson yng ngofal Catrin Finch, Serenestial: Antur trwy Ofod ac Amser.  Dwy noson wahanol iawn, sydd, wrth eu hychwanegu at weddill yr arlwy, yn creu wythnos o amrywiaeth pur, gyda’r cyfan o safon arbennig iawn."

 

Uchafbwynt

 

Yn ol Elen Ellis, “I lawer, Maes B yw uchafbwynt yr Eisteddfod, a bydd y lein-yps eleni’n sicr o apelio at gefnogwyr y sîn Gymraeg.  Yws Gwynedd yw prif artist nos Fercher, Y Reu, nos Iau, Y Bandana nos Wener, a Band Pres Llareggub ac Yr Ods nos Sadwrn.  Byddwn yn cyhoeddi rhagor o fandiau’n fuan.  A chofiwch fod tocynnau arbennig ar gael sy’n cynnwys mynediad i’r gig, i’r Maes ac i wersylla yn y Maes pebyll."

 

Ychwanegodd, “Felly mae rhaglen nos yr Eisteddfod eleni’n barod, wedi’i chyhoeddi ac ymhen wythnos – ar 1 Ebrill - bydd tocynnau ar werth.  Gallwch brynu tocynnau ar-lein, neu ffoniwch 0845 4090 800.  Mae manylion yr holl gyngherddau a’r gweithgareddau nos i’w cael ar ein gwefan, a bydd rhaglenni drafft ar gyfer pob dydd yn cael eu cyhoeddi ymhen rhai wythnosau."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru