Cyhoeddi arian i ddatblygu'r diwydiant twristiaeth

17/03/2016

Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gyllid newydd gwerth £85 miliwn gan yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer y diwydiant twristiaeth yng Nghymru a fydd yn cynnwys arian i nifer o brosiectau ar hyd a lled Cymru.

Bu’r Gweinidog yr Economi, Edwina Hart, yn ymweld â Pharc Gwyliau Pentywyn, Sir Gaerfyrddin i gyhoeddi pecyn cyllid newydd.

 

Wrth gyhoeddi’r cyllid newydd, dywedodd y Gweinidog, "Mae'r cyhoeddiad hwn yn dod â ni gam yn nes at greu cyrchfannau eiconig yng Nghymru. Mae ein strategaeth twristiaeth ar gyfer Cymru yn ystyried yr angen i ddatblygu mwy o gynhyrchion sy'n rhoi enw da i Gymru. Drwy ganolbwyntio ymdrechion a buddsoddiad ar brosiectau allweddol ym mhob rhanbarth, gallwn gael effaith go iawn ar broffil Cymru yn y farchnad gystadleuol fyd-eang hon. Y nod yw i'r cyrchfannau hyn roi rheswm cryf i bobl ymweld â Chymru neu aros yn y wlad ar eu gwyliau. Drwy ddenu ymwelwyr i'r safleoedd allweddol hyn bydd yr ardaloedd ehangach hefyd yn elwa o fuddsoddiad pellach mewn busnesau a bydd yn sicrhau canlyniadau allweddol o ran swyddi ac adfywio.’

 

Sector allweddol

 

Dywedodd Edwina Hart fod y diwydiant yn allweddol i economi Cymru, fel yr eglurodd,  “Mae twristiaeth yn un o'n sectorau allweddol ac mae'n creu £8.7 biliwn ar gyfer economi Cymru ac yn cyflogi 15% o'r gweithlu. Mae'r diwydiant mewn cyflwr da iawn, ac mae nifer yr ymwelwyr a'u gwariant wedi bod yn codi bob blwyddyn yn y farchnad Brydeinig a rhyngwladol. Ni allwn laesu dwylo, a'n nod yw aros yn gystadleuol mewn marchnad fyd-eang sy'n newid yn gyflym. Bydd prosiectau fel y rhain yn sicrhau y gallwn barhau i gystadlu'n fyd-eang."

 

Fe roedd y Gweinidog yn cael cyfle i ddysgu rhagor am un o'r prosiectau â blaenoriaeth ranbarthol ym Mharc Gwyliau Pentywyn yn Sir Gaerfyrddin. 

 

Fe fydd y grant yn ariannu sawl prosiect arfaethedig yn cynnwys adeiladu amgueddfa newydd i Reilffordd Cwm Rheidol yn Aberystwyth, adeiladu cyfleusterau pwrpasol i longau pleser ym Mhorthladd Caergybi ac ail ddatblygu ardal ger y cei yng Nghaernarfon. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru