Cyhoeddi arddangosfa yn dathlu camp yr Adar Glas

03/02/2017

Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Fe fydd camp fwyaf Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd yn cael ei dathlu mewn arddangosfa yn Amgueddfa Stori Caerdydd yr haf hwn.

Eleni yw 90 mlwyddiant buddugoliaeth Dinas Caerdydd ar Arsenal yng Nghwpan yr FA ym 1927 - yr unig dro y gadawodd y cwpan Loegr. Bydd eitemau a fydd ar ddangos yn cynnwys medalau enillwyr sy’n berchen i’r capten enwog Fred Keenor a’r asgellwr Ernie Curtis. Bydd y crys pêl-droed wisgwyd gan Curtis hefyd ar ddangos wrth ymyl copi o’r Cwpan FA a phethau cofiadwy megis rhaglen swyddogol y gêm, rhosglymau a lluniau o’r gêm a’r digwyddiad croeso’n ôl buddugoliaethus. 

 

Mae hanesydd pêl-droed Cymru, Ceri Stennett wedi benthyca ei gasgliad personol ond mae'r amgueddfa hefyd am gynnwys cofion personol gan y cyhoedd ynghyd ag unrhyw eitemau cysylltiedig y gellir eu harddangos yn yr arddangosfa. 

 

Dywedodd Ceri Stennett: “Rwy’n ymwybodol iawn bod yna llawer o eitemau mewn llofftydd pobl neu yn eu droriau gwaelod. Gallai’r pethau hyn fod yn fathodynnau llabed, rhaglenni gêm, tocynnau, hen gopïau o’r Echo neu’r Western Mail neu hyd yn oed rosglwm cartref! Gan fod y diwrnod yn arbennig ac oherwydd buddugoliaeth Caerdydd, mae'r llawer o'r eitemau hyn wedi dod yn eiddo etifeddol mewn teuluoedd. Ond hoffwn glywed gan unrhyw un o Gaerdydd neu dde Cymru sydd ag unrhyw eitemau y bydden nhw’n fodlon eu benthyca i ni.” 

 

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Ddatblygu Cymunedol, Cwmnïau Cydweithredol a Mentrau Cymdeithasol, y Cynghorydd Peter Bradbury: “Fel cefnogwyr gydol oes o’r Adar Gleision, rwyf wrth fy modd bod Amgueddfa Stori Caerdydd yn dathlu camp fwyaf y clwb yn y ffordd hon. Mae'r hyn wnaeth clwb pêl-droed Dinas Caerdydd ar 23 Ebrill 1927 yn rhywbeth y dylai Cymru gyfan fod yn falch o’i ddathlu. Yn ogystal â’r arddangosfa, bydd diwrnod hwyl i’r teulu ar thema pêl-droed yn yr amgueddfa hefyd. Felly rwy’n annog pawb i gysylltu â ni a bod yn rhan o’r dathliad hwn.” 

 

Pennod bwysig 

 

Dywedodd Cyfarwyddwr Gweithredol a Phrif Weithredwr Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd, Ken Choo: “Rydym yn falch o gefnogi’r gymuned i ddathlu ein llwyddiant yng Nghwpan y FA ym 1927. 90 mlwyddiant ein buddugoliaeth yw’r amser perffaith i fyfyrio am gamp y tîm a arweiniodd gan y capten heb ei ail Fred Keenor. Rydym yn falch iawn o’r bennod bwysig hon yn ein hanes ac mae’n parhau i ysbrydoli chwaraewyr a chefnogwyr.” 

 

Gofynnir i unrhyw un sydd ag eitemau i'w benthyca ar gyfer yr arddangosfa neu sydd â chofion personol i’w rhannu gysylltu ag Amgueddfa Stori Caerdydd ar 029 2034 6214 neu drwy e-bostio: storicaerdydd@caerdydd.gov.uk

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru