Cyhoeddi amserlen i ailagor Amgueddfa Cymru yn raddol

10/07/2020

Categori: Iechyd, Newyddion

O ganlyniad i gyhoeddiad gan y Prif Weinidog Mark Drakeford heddiw, fe gyhoeddwyd ddyddiadau agor rhai o amgueddfeydd Amgueddfa Cymru yn ystod yr haf.

Yn ol datganiad gan Amgueddfa Cymru, “Rydym yn bwriadu ailagor tiroedd awyr-agored Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru am bedwar diwrnod yr wythnos (Mawrth, Iau, Sadwrn a Sul) o 4 Awst. Bydd yn brofiad gwahanol i ymwelwyr gan y bydd rhaid i’r tai hanesyddol a’r ardaloedd chwarae aros ar gau oherwydd y cyfyngiadau presennol. Bydd angen i ymwelwyr archebu tocyn o flaen llaw drwy ein gwefan (www.amgueddfa.cymru) neu dros y ffon.

 

Dau gam

 

“Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru heddiw, rydym hefyd yn bwriadu ailagor amgueddfeydd cenedlaethol eraill Cymru yn raddol. Bydd hyn yn digwydd mewn dau gam, a bydd yn dibynnu ar gyfraddau’r feirws dros yr wythnosau nesaf:


  • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Amgueddfa Lechi Cymru ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau i ailagor yn ystod wythnos 24 Awst.
  • Amgueddfa Wlân Cymru, Big Pit ac Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru i ailagor o 1 Medi.