Cyhoeddi Abermandraw gan Rhys Iorwerth

06/02/2017

Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Dyma gyfrol ryddiaith gyntaf y Prifardd Rhys Iorwerth ac mae’n ein tywys o gwmpas tref fechan Abermandraw, gan roi cipolwg inni ar ei phobl a’i phethau, ei ffyrdd a’i ffawd.

Mae’n fore dydd Mawrth ym mis Tachwedd ac mae pawb, neu’r rhan fwyaf o bawb, mewn du… Fe ddown i nabod y dref ar lannau afon Braw drwy lygaid y trigolion sy’n byw yno. 

 

Pobol fel Marsipan Morris a’r Parchedig Arthritis Huws; trueiniaid fel Ffatibwmbwm Tilsli, Shimon Sharck a Slender Len. Cymeriadau unig bob un, ond mae yna un peth fydd yn eu dwyn nhw ynghyd. Mae Abermandraw yn gyfrol chwareus a chrafog, sy’n cynnwys talp o ddychan cymdeithasol hefyd. Bydd digwyddiad i’w lansio yn cael ei gynnal brynhawn Sul, y 5ed o Fawrth, yn y Bar Bach, Caernarfon. 

 

Yn ôl Elinor Wyn Reynolds o Wasg Gomer: ‘Mae cyfrol wych Rhys Iorwerth yn hollol wahanol i unrhyw beth dwi wedi’i ddarllen erioed yn fy myw – wir nawr! Mae’n real, yn afreal ac yn swreal ar yr un pryd. Dyma gyfrol athrylithgar sy’n berwi o gymeriadau digon tebyg i chi a fi ond eto sy’n rhai hollol wallgo o wahanol hefyd. Dwi’n gweld dylanwadau Un nos Ola Leuad, Seren Wen ar Gefndir Gwyn a Dan y Wenallt ar y gyfrol hon – ond mae gan Rhys Iorwerth ei lais unigryw ei hun hefyd. Fyddwch chi ddim yn darllen dim byd tebyg i’r gyfrol anhygoel hon, byth!"

 

Rhyddiaith

 

Dywedodd Rhys Iorwerth: "Ar ôl cyfnod hir yn canolbwyntio ar farddoniaeth, roedd hi’n braf troi’n ôl at ryddiaith yn y llyfr yma, rhywbeth nad ydw i wedi’i wneud yn iawn ers blynyddoedd. Roedd yn gyfle i greu’r byd dychmygol yma yn Abermandraw – rhyw fydysawd cyfochrog bron iawn – ond un sydd hefyd, gobeithio, yn dweud rhywbeth am yr oes rydan ni’n byd ynddi hi heddiw.’ “Un o nodweddion pennaf Abermandraw fel tref ydi’r ffaith ddiymwad nad ydi hi’n un sy’n tynnu, gan mwyaf ac ar y cyfan, ryw lawer o sylw ati hi’i hun na’i phobol." 

 

Ychwanegodd Rhys Iorwerth, "Gwir y gair am y dryg-rêds achlysurol, am ambell fwrdwr rŵan ac yn y man, ac am ymweliad y tywysog â’r lle ugain mlynedd a mwy yn ôl. Ond yn anad dim, tref ddigon diddrwg-didda, chav-aidd mewn mannau ond nid mewn mannau eraill, ydi Abermandraw. Fel y ddynol ryw gyfan, bron iawn: yn gymysg o chav-aidd oll i gyd…’"

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru