Cyhoeddi £51 miliwn i gefnogi addysg Gymraeg

19/09/2018

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Dyfodol i’r Iaith wedi croesawu cyhoeddiad gan Llywodraeth Cymru i wario £51 miliwn ar hybu addysg Gymraeg.

Fe fydd £51m yn cael ei wario ar gefnogi tua 41 o brosiectau mewn 16 awdurdod lleol, a chreu 2,818 o lefydd ysgol a gofal plant ychwanegol i ddysgwyr Cymraeg. 

 

Dywedodd Heini Gruffudd, Cadeirydd y mudiad:“Rydym yn falch iawn o glywed bod yr arian ar gael ar gyfer hyrwyddo angen mor allweddol. Byddwn yn pwysleisio fodd bynnag ein bod am weld yn Llywodraeth yn gofyn i awdurdodau lleol greu cynlluniau i ddatblygu addysg Gymraeg dros gyfnodau o 10 ac 20 mlynedd er mwyn sicrhau cynllunio pellgyrhaeddol.”

 

Gweithredu brys

 

Ychwanegodd Heini Gruffudd, “Bydd angen cefnogi’r gwariant gyda rhaglen sy’n caniatáu gweithredu brys a chynllunio hirdymor deallus er mwyn creu cynllun eang a fydd yn cyfrannu’n realistig at y nod o greu miliwn o siaradwyr Cymraeg.”