Cyfrol yn datgelu'r cyfan am ymgyrch etholiadol enwog

23/05/2016

Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Cafodd cyfrol ei lansio yr wythnos diwethaf yn adrodd hanes ymgeisydd mewn etholiad dadleuol yng Ngheredigion.

Dyddiadur gonest Mike Parker o ymgyrch etholiadol yn etholaeth Ceredigion y llynedd yw The Greasy Poll sydd yn adrodd y cyffro a’r blinder a ddaeth o’r frwydr etholiadaol – o’r eiliadau o obeithion mawr i’r penawdau a welodd ef yn cael ei ddifrio yn y papur newydd lleol, cyn cael ei drechu yn y pen draw gan dair mil o bleidleisiau i’r Aelod Seneddol Democrataidd Rhyddfrydol, Mark Williams.

 

"Fel un a symudodd i Gymru a rhywun ar y tu allan i wleidyddiaeth," meddai Mike Parker, "Roeddwn am ddarganfod fy hunan os oedd ein system etholiadol wirioneddol mor ddiffygiol ag yr oeddwn yn ei ofni."

 

"Pan glywais bod Mike wedi cael ei ddewis fel ymgeisydd y Blaid yng Ngehredigion, gwn y byddai’n wynebu rhai problemau," meddai cyn Lywydd Plaid Cymru a’r cerddor, Dafydd Iwan, "Nid yn unig yr oedd yn dod o du hwnt i Gymru, roedd yn dod o Kidderminster, yn berchen ar ddaliadau chwith-radical, roedd yn hoyw ac – roedd ganddo glust-dlws! Ond ar yr un pryd, roeddwn ar ben fy nigon am fy mod yn gwybod y byddai’n gallu dod a rhywbeth gwahanol i achos y Blaid."

 

"Mae’r ffaith iddo gael ei eni yn Lloegr, ac wedi dysgu Cymraeg fel ail iaith, yn rhoi safbwynt newydd ac adfywiol ar Gymru a’i phobl," ychwanegodd Dafydd.

 

Taflu pris uchel

 

Mae’r llyfr yn taflu goleuni newydd ar sawl agwedd o wleidyddiaeth Cymru a Phrydain, yn ogystal a’r modd y mae’r cyfryngau yn ymdrin ag ef.

 

"Fe dalodd bris uchel fel unigolyn ac fel awdur am ddewis cymryd safiad yn hytrach na chwyno o’r cyrion," meddai’r awdur Dr Jasmine Donahaye, "Ond mae’n dychwelyd nawr fel awdur gyda’r llyfr hynod ddadlennol yma sydd yn datgelu yn gwbl ddiysgog arferion budr gwleidyddion, pleidiau gwleidyddol a’r wasg pan ddaw rhywun o’r tu allan i fygwth grym llygredig."

 

O beryglon y cyfryngau cymdeithasol i gynnydd neo-ffasgiaeth, mae The Greasy Poll yn datgelu hynt a helynt gwleidyddiaeth Cymru gyfoes, a’r modd mae’n ein gadael ni lawr.

 

"Mae twf UKIP yn seiliedig bron yn gyfan gwbl ar y modd mae hiliaeth bellach wedi mynd yn dderbyniol mewn bywyd cyhoeddus," meddai Mike Parker. "Mae’n digwydd ar draws y byd, o Trump i Le Pen. Ond nid dim ond UKIP sydd ar fai. Mae ein cyfryngau a’n pleidiau gwleidyddol ni yn chwarae eu rhan yn ei gynnydd."

 

‘Mae angen i ni ei drafod llawer mwy, gyda dealltwriaeth ehangach o’i gyd-destun hanesyddol.’ ychwanegodd.

 

Mae Mike hefyd yn cyffwrdd ar yr homoffobia brofodd fel ymgeisydd, yn enwedig wedi dadl y Cambrian News, a’r effaith gafodd hwnnw ar ei iechyd meddwl.

 

"Dim ond ar ôl yr etholiad wnes i ddod i sylweddoli pa mor niweidiol oedd y profiad wedi bod i mi yn feddyliol," meddai Mike. "Dyma un o’r rhesymau roeddwn i eisiau ceisio deall beth oedd wedi digwydd – drwy edrych arno yn fanwl ac ysgrifennu am y peth. Mae gwleidyddiaeth yn gêm go arw, mae pawb yn gwybod hynny, ond ni ddylai hynny fod y norm. Dim rhyfedd ei fod yn tueddu i ddenu pobl fymryn yn od!"

 

Yn byw ger Machynlleth yng nghanolbarth Cymru ond yn wreiddiol o Worcestershire, mae Mike Parker wedi ysgrifennu nifer o lyfrau wedi ei hysbrydoli gan ymdeimlad o le. Wedi 25 mlynedd o fod yn hunangyflogedig, mae wedi bod yn gyflwynydd teledu a radio, yn golofnydd, ac yn ddigrifwr.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru