Cyfrol newydd yn cofnodi straeon deifiol a doniol teulu'r Cilie

10/12/2019

Categori: Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Jon Meirion Jones wedi casglu straeon doniol a deifiol am aelodau teulu enwog y Cilie a fydd yng nghyfrol newydd Hiwmor y Cilie a gyhoeddir gan Wasg Y Lolfa sy'n cynnwys straeon digri a jôcs, yn ogystal ag englynion dychan, penillion smala a chwedlau doniol.

Ceir hanesion yn llawn troeon trwstan a dweud crafog am deulu oedd yn enwog am dynnu coes.

 
Dywedodd Jon Meirion Jones sy'n or-wyr i Jeremiah a Mary Jones, y Cilie: “Mae gen i gasgliad go helaeth o atgofion am fy nghyndeidiau, ac mae’n bleser bod wedi cael y cyfle i’w hel ynghyd yn y gyfrol fach hon.”
 
Rhai o nodweddion pennaf aelodau teulu’r Cilie oedd eu ffraethineb, yr hiwmor iach a doniolwch ymadroddi mewn sgwrs lafar, rhyddiaith a barddoniaeth. Rhedai elfennau o hynodrwydd rhamantus a gwreiddiol trwy’r cymeriadau hoffus a rhoddai hyn flas arbennig i’r hiwmor.
 
Cafodd Jeremiah a Mary Jones, y Cilie, 12 o blant – amaethwyr, gofaint, crefftwyr, beirdd, gweinidogion – ond a hwythau wedi eu magu uwchben clogwyni Cwmtydu, roedd hi’n anochel i’r môr ddylanwadu ar eu bywydau. Aeth nifer o’r teulu’n forwyr, yn gapteiniaid, a theithio’r byd, gan ddod yn ôl ac adrodd straeon rhyfeddol ar yr aelwyd.
 
Yn y gyfrol ceir straeon am Isfoel, Simon Bartholmew, Mary Hannah, Fred Jones, Gerallt Jones, John Tydu, Tydfor, i enwi ambell un.

 

Y Gymraeg a'r gynghanedd

 

Cafodd Jon Meirion Jones, ei fagu ar aelwyd ddwyieithog – y Gymraeg a’r gynghanedd! Ar ôl bod yn athro yn Llundain ac yn Amwythig, dychwelodd i’w fro enedigol, lle bu’n bennaeth am dros ugain mlynedd cyn ymddeol. Mae ganddo gasgliad helaeth o atgofion ei gyndeidiau, sydd wedi eu casglu ynghyd a’u dethol ar gyfer y gyfrol hon. Mae’r awdur yn hyddysg ac yn arbenigwr ar deulu’r Cilie ac yn awdur Teulu’r Cilie, Morwyr y Cilie, Bro a Bywyd T. Llew Jones, Y Llinyn Arian ac Ôl Troed T. Llew.

 

Bydd Hiwmor y Cilie yn cael ei lansio’n swyddogol heno am 7:30yh yng Nghaffi Emlyn, Tanygroes.