Cyfrol newydd yn chwalu stigma iechyd meddwl

27/07/2015

Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Malan Wilkinson yn rhannu ei phrofiadau

Bydd cyfrol newydd yn cael ei chyhoeddi yr wythnos nesaf gan Wasg Y Lolfa yn chwalu’r stigma o siarad am broblemau iechyd meddwl. 

 

Mae’r gyfrol Gyrru Drwy Storom yn cynnig gobaith, ac yn rhoi arweiniad ac yn rhoi cyfle i ddioddefwyr eraill, eu teuluoedd a’u ffrindiau ddarllen am brofiadau ingol 11 o unigolion sydd wedi dod trwyddi. Maen nhw i gyd wedi gyrru drwy storom a dod o hyd i’r goleuni yn y pen draw.

 

Yn ôl Alaw Griffiths, golygydd y gyfrol, “Cyfrol i bawb yw hon. Mae llawer iawn ohonom yn dod i gyswllt â salwch meddwl mewn rhyw ffordd neu’i gilydd, yn ddioddefwyr ein hunain neu yn nabod aelod o’r teulu neu ffrind sydd yn dioddef.’

 

Pan oeddwn i’n sâl roedd hi’n anodd iawn cael trafod salwch meddwl yn y Gymraeg a dwi’n meddwl bod cael trafod materion iechyd yn eich mamiaith yn hanfodol ar gyfer gwella. Nid cyfrol drist yw hon ond cyfrol llawn gobaith, oherwydd mae pob storm yn dod i ben ac mae’r straeon yma yn dangos bod hi’n bosib gwella.”

 

Dioddefwr

 

Bu Malan Wilkinson, 29 oed, yn rhannu ei phrofiadau wrth ddioddef o iselder ar Twitter pan oedd hi ar Ward Hergest, Ysbyty Gwynedd ac mae’n trafod ei chyfnod yno’n fanwl yn y gyfrol ar ffurf dyddiadur, sy’n ysgytwol o onest ac yn anodd iawn ei ddarllen ar brydiau. 

 

Mae’r gyfrol yn cynnwys cerddi, ysgrifau a llythyr, ac yn trafod problemau iselder dwys, alcoholiaeth, iselder ôl-geni ac anorecsia.

 

Talu sylw haeddiannol

 

Mae Dr Mair Edwards, Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol a Rheolwr Gyfarwyddwr Canolfan Asesu a Therapi ym Mangor, sy’n rhannu ei phrofiad helaeth yn y maes ar ddiwedd y gyfrol, yn dweud fel hyn, “Mae iechyd meddwl yn gonglfaen i ffyniant bob un ohonom ac fel gydag iechyd corfforol, mae angen talu sylw haeddiannol iddo. Mae’r broses o ddweud wrth rywun beth sy’n mynd trwy eich meddwl yn gallu bod fel goriad mewn clo, ac yn gallu eich helpu i weld y ffordd ymlaen yn gliriach.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net