Cyfres yn chwilio am bobl ifanc sydd eisiau bod mewn band

12/01/2016

Categori: Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Mae cyfres newydd ar S4C yn chwilio am bobl ifanc sydd eisiau bod yn rhan o fand ifanc newydd cyffrous a fyddai’n cael cyfle i berfformio o flaen cynulleidfa fawr yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd.

 

Mae Pwy Geith y Gig yn chwilio am 6 aelod i greu band newydd sbon fydd yn cael cyfle i gael eu mentora gan arbenigwyr yn y maes a pherfformio yn Eisteddfod yr Urdd, Sir y Fflint eleni.

 

Yn ystod y gyfres, byddwn yn dod i adnabod rhai o grwpiau pop mwyaf adnabyddus Cymru heddiw – Candelas, Swnami, Yr Eira, y Reu, Yr Angen ac Yws Gwynedd wrth iddyn nhw ddychwelyd yn ôl i’w cyn – ysgolion uwchradd.

 

Dyma gyfres fydd yn cynnig profiadau creadigol a chyfleoedd i unigolion cerddorol ifanc o bob cwr o Gymru.

 

“Ers yn ddim o beth, fe ges i’n nhrwytho mewn cerddoriaeth o bob math gan fy rhieni- Brubeck i Belle & Sebastian, Johnny Cash i Jannis Joplin,” meddai Lara Catrin, cyflwynydd Pwy Geith Y Gig, sy’n ferch o’r Felinheli.

 

Hapus

 

“Dwi’n arbennig o hapus o fod yn rhan o gyfres ‘Pwy Geith y Gig’. Ro’n i wastad isio bod mewn band, ond ro’n i’n rhy nerfus i ddechrau un fy hun a thaswn i ddim rhy hen i drio, mi fuaswn i’n codi fy ngitâr a gyrru fideo mewn i ‘Pwy Geith y Gig’ rŵan…ar ôl ‘chydig bach o ymarfar ella fuaswn i’n trio…!”

 

Yn y gyfres cawn weld amrywiaeth o glyweliadau a chlywed adborth y panel. Byddwn yn dilyn y band newydd yn cael eu mentora yng Ngwersyll yr Urdd, Glan-llyn gan bedwar adnabyddus yn y sin gerddoriaeth Gymraeg heddiw wrth iddyn greu o leiaf un can wreiddiol.

 

Bydd y gyfres yn gorffen ar uchafbwynt wrth i ni weld y band newydd yn perfformio am y tro cyntaf mewn gig arbennig yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2016 .

 

Os  ydych chi rhwng 11 ac 16 oed, dyma dy gyfle i fod mewn band a pherfformio mewn gig arbennig!

 

Am fanylion llawn, ewch i www.s4c.cymru/pwygeithygig. Dyddiad cau cystadlu arlein yw Ionawr 31, 2016.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru