Cyfres Rownd a Rownd yn darlledu trwy gydol yr haf am y tro cyntaf

10/05/2021

Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae S4C wedi cyhoeddi bydd yr opera sebon Rownd a Rownd yn darlledu trwy gydol yr haf eleni a hynny am y tro cyntaf erioed.

Ag eithrio toriad yn yr amserlen ar gyfer Eisteddfod T ac wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol bydd Rownd a Rownd i’w weld ar S4C drwy fisoedd cyfan yr haf.

 

Yn ogystal, bydd ffans y gyfres boblogaidd yn falch o glywed y bydd Rownd a Rownd yn dychwelyd i’r sgrîn ddwy waith yr wythnos o’r 18 o Fai ymlaen.

 

Bu’n rhaid cwtogi penodau Rownd a Rownd i un bennod yr wythnos ganol fis Mawrth gan fod cyfyngiadau covid wedi cael effaith ar yr amserlen gynhyrchu. O 18 Mai bydd y gyfres yn dychwelyd i’r sgrin bob nos Fawrth a nos Iau am 8.25 yr hwyr.

 

Dywedodd Amanda Rees, Cyfarwyddwr Cynnwys S4C: “Mae Rownd a Rownd yn un o gyfresi mwyaf poblogaidd ein hamserlen, ac mae’n newyddion gwych y bydd ffans nawr yn gallu mwynhau hynt a helynt trigolion Glanrafon drwy gydol yr haf. Ry’n ni’n falch iawn hefyd o fod nôl yn darlledu dwy bennod yr wythnos i gynnig patrwm sefydlog i’n gwylwyr. Mae ‘na sawl stori gyffrous ar y gweill sy’n siŵr o gadw’n gwylwyr ar flaenau eu seddi!”

 

Blwyddyn anodd

 

Dywedodd Manon Lewis Owen, Cynhyrchydd Rownd a Rownd: “Rydym ni’n hynod falch fel criw a chast y bydd Rownd a Rownd yn ôl i’r ddwy bennod wythnosol arferol o ddydd Mawrth, 18 Mai ymlaen. Rydym wedi gwerthfawrogi cefnogaeth ein gwylwyr yn ystod y flwyddyn anodd ddiwethaf ac yn edrych ymlaen at adrodd mwy o hanesion o’r llon i’r lleddf gydag ambell ddigwyddiad annisgwyl ar y gorwel.“Darlledwyd Rownd a Rownd am y tro cyntaf yn 1995 ac mae’r gyfres wedi llwyddo i ddatblygu nifer fawr o actorion ifanc dros y blynyddoedd. Mae’r gyfres yn cael ei ffilmio ym Mhorthaethwy a’r chynhyrchu gan gwmni cynhyrchu Rondo.