Cyfres o ddarlithoedd gan Brifysgol Aberystwyth yng Ngŵyl y Gelli

20/05/2019

Categori: Addysg, Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd cyfres o ddarlithoedd yn amlygu rhai o’r heriau byd-eang sy’n destun ymchwil ym Mhrifysgol Aberystwyth yn rhan o Ŵyl y Gelli sy'n cael chynnal yr wythnos hon.

Ymhlith y pynciau a gaiff sylw yn ystod yr ŵyl, mae democratiaeth fyd-eang, newid hinsawdd a gwaredu malaria.

 

Mae’r gyfres hon o ddarlithoedd yn nodi dechrau ar bartneriaeth newydd rhwng Prifysgol Aberystwyth a Gŵyl y Gelli.

 

Bydd tri o fyfyrwyr y Brifysgol hefyd yn ymgymryd â phrofiad gwaith yn ystod yr ŵyl ddiwylliannol a llenyddol, sydd wedi’i chynnal yn flynyddol yn nhref y Gelli Gandryll ym Mhowys ers 1987.

 

Dywedodd Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth, yr Athro Elizabeth Treasure: “Mae Gŵyl y Gelli yn le sy’n meithrin chwilfrydedd, yn le i archwilio, herio a thrafod rhai o bynciau mawr y dydd. Fel Prifysgol flaenllaw o ran dysgu ac ymchwil, rydym yn rhannu’r un gwerthoedd ac rydym wrth ein bodd i fod yn ymuno â’r ŵyl mewn partneriaeth newydd eleni.”

 

Ehangu syniadau

 

Dywedodd Peter Florence, cyfarwyddwr Gŵyl y Gelli: "Mae'n fraint clywed arbenigedd meddyliau mwyaf treiddgar Prifysgol Aberystwyth yn ychwanegu at y ddadl yng Ngŵyl y Gelli ac yn bleser cynnig llwyfan rhyngwladol i ehangu’r syniadau hynny. Mae ein gwaith gyda'r Brifysgol ar Daith Sgriblwyr Gŵyl y Gelli - sy’n cynnig digwyddiadau am ddim i bobl ifanc ledled Cymru drwy gydol y flwyddyn - wedi rhoi anogaeth i gannoedd ddilyn astudiaethau uwch ac edrychwn ymlaen at barhau'r gwaith hwnnw gyda'n gilydd."