Cyfres newydd yn dilyn hynt a helynt dau berson yn prynu tŷ a'i adnewyddu

28/10/2019

Categori: Arian a Busnes, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae prynu tŷ yn freuddwyd sydd allan o gyrraedd cymaint o bobl, wrth i brisiau’r farchnad tai codi’n uwch nag erioed. Ond mewn cyfres newydd, Tŷ Am Ddim, sy’n dechrau ar S4C nos Iau yma, mae cyfle euraidd yn cael ei roi i’r rhai hynny sydd eisiau cymryd eu cam cyntaf ar yr ysgol dai.

Byddwch yn barod am ddigon o grio, chwerthin, dadlau a bôn braich wrth i ni gael cipolwg ar realiti prynu tŷ gyda’r bwriad o wneud elw.

 

Gyda help arbenigwr, bydd dau berson (sydd ddim yn adnabod ei gilydd) yn derbyn swm o arian i fuddsoddi mewn tŷ o’u dewis mewn ocsiwn. Mae ganddyn nhw chwe mis i adnewyddu a thrawsnewid y lle, cyn ei roi yn ôl ar y farchnad a chadw unrhyw elw. Y gobaith yw gwneud digon o elw i fedru prynu tŷ eu hunain.

 

Mae Carys Davies, sy’n cyflwyno’r gyfres yn wyneb cyfarwydd i S4C. Dechreuodd ei gyrfa yng nghanol a diwedd y nawdegau yn gyflwynydd ar raglen Heno, ac yn fwy diweddar ymddangosodd ar Ar Werth, cyfres sy’n dilyn rhai o werthwyr tai Cymru wrth eu gwaith. A hithau wedi troi ei diddordeb mewn adnewyddu tai yn fusnes, a chychwyn ei chwmni asiantaeth gwerthu a rhentu tai, Perfect Pads bymtheg mlynedd yn ôl, mae hi’n medru defnyddio’i phrofiad i gynnig cyngor i’r sawl sy’n ymddangos yn y gyfres.

 

“Mae rhai wedi gwneud elw ac eraill heb wneud ceiniog! ‘Wy wedi bod yn rhoi cyngor a tips – mae lan iddyn nhw os ydyn nhw’n cymryd y cyngor wrth gwrs. Yr amcan yw i bob pâr i wneud elw i gael blaendal ar gyfer tŷ, neu symyd ‘mlan i’r prosiect nesa’” meddai Carys, sy’n byw ger Abertawe.

 

Cychwyn ar yr ysgol dai

 

“Dwi’n meddwl bod prosiect fel hyn yn gyfle gwych i bobl gychwyn ar yr ysgol dai. Doedd gan y rhai sy’n ymddangos yn y gyfres ddim lot o brofiad yn y busnes tai – roedd rhai’n rhentu, rhai’n byw adref, felly roedd yn gyfle iddyn nhw gael profiadau newydd. Doedd rhai erioed wedi sandio, plastro ac yn y blaen. Ac fel rheolwyr prosiect roedd gofyn delio gydag arian, y gyllideb a chontractwyr o fewn y busnes. Mae’n hanfodol cydweithio’n arbennig o dda ac edrych ar yr holl beth fel prosiect busnes.”

 

Yn y rhaglen gyntaf mae Annie a Cherri, sydd yn eu ugeiniau hwyr yn prynu tŷ ym Mhontlottyn, Caerffilli. Does gan yr un o’r ddwy llawer o brofiad ymarferol o wneud gwaith DIY, felly mae’n dipyn o dalcen caled i orffen y gwaith o fewn chwe mis