Cyfres newydd o'r Stiwdio Gefn

20/05/2015

Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Bydd y gyfres Stiwdio Gefn yn dychwelyd i S4C nos Wener yma gyda llu o artistiaid o'r sîn gerddoriaeth Gymraeg yn perfformio'n fyw yn y stiwdio yng nghwmni'r gyflwynwraig Lisa Gwilym.

 

Bydd modd gwylio Stiwdio Gefn 24 awr cyn y darllediad teledu drwy ymweld â s4c.cymru/clic am 9.30 bob nos Iau.

 

Un o'r uchafbwyntiau bydd perfformiad y band newydd ifanc o Ynys Môn, Fleur de Lys, sy'n ymddangos am y tro cyntaf ar Stiwdio Gefn i berfformio dwy gân o'r EP cyntaf yn eu harddull bop-roc bachog.

 

Hefyd yn y rhaglen gyntaf, bydd Al Lewis yn perfformio fersiwn ecsgliwsif o 'Gwlith y Wawr' gan y band Big Leaves ac yn sôn am ei fenter gerddorol newydd fel rhan o'r ddeuawd 'Lewis and Leigh'.

 

A bydd y gantores wlad fytholwyrdd Gwenda Owen o Gwm Gwendraeth sy'n dathlu 25 mlynedd ers rhyddhau ei halbwm gyntaf, hefyd yn ymddangos. Bydd Gwenda'n perfformio cân newydd, ynghyd â hen ffefryn gyda'i merch Geinor.

 

Mae Rhys Owen, prif leisydd y band o Ynys Môn, Fleur de Lys yn edrych ymlaen yn arw at y profiad o berfformio ar Stiwdio Gefn.

 

"Ry'n ni wedi dod yn bell ers sefydlu'r band ddeunaw mis yn ôl, ac eisoes wedi rhyddhau EP a chael ein chwarae ar C2 Radio Cymru a gorsafoedd radio masnachol y gogledd," meddai Rhys. "Ond mae wir yn fraint cael ymddangos ar Stiwdio Gefn – mae'n gyfle i ni ddangos i Gymru pwy ydyn ni.

 

"Mae perfformio o flaen camerâu yn brofiad gwahanol iawn i berfformio o flaen cynulleidfa fawr ac roedd cael chwarae ar yr un llwyfan ag Al Lewis yn wych. Rydym yn edrych ymlaen at yr haf yn barod ac yn gobeithio rhyddhau mwy o senglau cyn bo hir. Ry'n ni wrthi'n trefnu taith o gwmpas Cymru ar hyn o bryd, felly gwyliwch allan amdanom ni."

 

Ychwanegodd y cyflwynydd Lisa Gwilym, "Mae Stiwdio Gefn yn cynnig llwyfan i artistiaid newydd yn ogystal â grwpiau sydd yn barod wedi sefydlu enw i'w hunain. Mae pob rhaglen yn wahanol ac mor amrywiol. Mae hyn i gyd yn brawf o gryfder, ansawdd ac amrywiaeth y sîn gerddoriaeth yng Nghymru."

 

Hefyd yn perfformio yn ystod y gyfres hon bydd y gantores ifanc o Ferthyr Tudful, Kizzy Crawford, Y Ffug a Cowbois Rhos Botwnnog.