Cyfres newydd o Priodas Pum Mil yn dechrau

21/02/2020

Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae’r gyfres newydd o Priodas Pum Mil fydd yn dechrau nos Sul yn addo sawl peth anisgwyl gan gynnwys y fendith priodas gyntaf erioed yng Nghastell Caernarfon, gwasanaeth ar gae pêl-droed a photoshoot gyda’r briodferch a’i hoff fuwch.

Mae Emma Walford, sy’n cyflwyno Priodas Pum Mil gyda Trystan Ellis Morris yn addo bydd sawl wyneb cyfarwydd yn ymweld â’r priodasau yn y gyfres newydd.

 

“Pan dwi a Trystan yn cwrdd â’r cwpl ar y dechrau, da ni’n cael rhestr o’r pethau hoffen nhw gael yn eu priodas,” esboniodd Emma. “Ond da ni’n licio rhoi sypreis bach i’r cwpl fel gwestai neu leoliad arbennig.”

 

Ac mae sawl lleoliad anhygoel yn y gyfres newydd sef priodas Deiniol a Sorrell Owen-Jones yng Nghastell Caernarfon a Lynne a Dafydd Edwards o Gaerwen, Ynys Môn yn eglwys Llangwyfan ar ynys fach ger y môr.

 

Mae sawl gwestai arbennig hefyd gydag un briodferch – Rhoswen Whittal-Williams o Drelech, Sir Gaerfyrddin, yn mynnu bod ei hoff fuwch, Margaret, yn rhan o’i diwrnod mawr.
Heblaw am ryg, lamp ac ychydig o glustogau newydd, mae fformat llwyddiannus Priodas Pum Mil yn aros union yr un peth – pam newid rhywbeth sy’n gweithio mor dda? Felly, teulu a ffrindiau’r cwpl hapus sy’n trefnu’r diwrnod mawr - gyda help Emma a Trystan – am ddim mwy na £5,000.

 

Pedwaredd cyfres

 

Mae Priodas Pum Mil nawr ar ei bedwaredd gyfres ac fe fydd wyth priodas y tro hwn – dwy yn fwy nag yn y cyfresi blaenorol – felly beth yw’r gyfrinach tu ôl i’r llwyddiant?

“Wel, mae’n gyfres sy’n rhoi gwên ar wyneb,” meddai Emma. “Mae’n onest, mae’r cyplau sy’n priodi yn bobl go iawn. Mae llawer o bobl yn dod lan ataf fi a dweud mai’r prif beth am y gyfres yw bod y teulu i gyd yn gallu eistedd lawr a gwylio’r rhaglen efo’i gilydd a does dim llawer o rhaglenni sy’n cynnig hyn.”
“Gyda Priodas Pum Mil dydy o ddim jysd yn rhaglen teledu – mae lot o emosiwn yna. Mae’r cyfnod da ni yn treulio gyda’r teuluoedd yn fyr ond mae hyn yn gwneud pethau mwy intense. Ti’n rhoi lot o dy hunan mewn i drefnu’r briodas a ti wir eisiau’r gorau i’r cwpl.”
Yn y rhaglen gyntaf byddwn yn cwrdd â Sioned a Kenny Hughes o Walchmai, Sir Fôn. Mae’r darpar bâr priod yn byw a bod pob dim pêl-droed ac yn ffans enfawr o Liverpool FC. Sut fydd ein criw o deulu a ffrindiau yn ymdopi wrth drefnu priodas o gwmpas y bêl gron, am bum mil o bunnoedd?