Cyfres newydd o Pawb a'i Farn yn dechrau

Bydd cyfres newydd o Pawb a’i Farn yn dechrau nos fory ar S4C a fydd yn rhoi cyfle i bobl o bob cwr o Gymru i leisio eu barn ar faterion llosg y dydd yn cynnwys Brexit.

Y tro hwn bydd y gyfres, wnaeth ddathlu chwarter canrif o ddarlledu y llynedd, yn ymweld â Chaergybi, Aberteifi, Y Fenni, Dinbych, Yr Egin yng Nghaerfyrddin a’r Senedd ym Mae Caerdydd.

 

Ac wrth gwrs yn cadw llygad barcud ar y cyfan bydd Dewi Llwyd sydd wedi bod wrth y llyw ers 21 mlynedd. “Dwi’n dal i fwynhau,” meddai Dewi. “Dwi wrth fy modd yn rhoi cyfle i bobl herio’r gwleidyddion a mynegi barn. Does dim byd wedi rhoi mwy o bleser i mi dros y blynyddoedd na mynd allan i gwrdd â’r gwylwyr.”

 

Felly, yn ystod ei flynyddoedd yn cadeirio Pawb a’i Farn, oes rhai ardaloedd yng Nghymru sy’n fwy parod i leisio barn na’r gweddill? “Dwi’n bendant yn gweld gwahaniaeth wrth deithio o ardal i ardal,” meddai Dewi. “Mae rheswm da dros ddechrau’r gyfres ar Ynys Môn - maen nhw bob tro yn awyddus i gyfrannu. Rwy’n disgwyl y bydd Brexit wrth gwrs yn cael sylw mawr, ond hefyd yr oedi o ran cynlluniau Wylfa Newydd.”

 

Y panel

 

Ar y panel yn y rhaglen gyntaf bydd cyn-Brif Weinidog Cymru Carwyn Jones AC; Rhun ap Iorwerth, Aelod Cynulliad Ynys Môn; yr ymgynghorydd cyfathrebu Bethan Jones Parry; Robert Griffiths, cadeirydd yr ymgyrch Lexit i adael yr Undeb Ewropeaidd a Nerys Williams sy’n ddarlithydd yng Ngholeg Prifysgol Dulyn.

 

Felly, heblaw am Brexit - a oes pynciau sydd wedi eu codi yn gyson dros y blynyddoedd gan gynulleidfaoedd Cymru?

 

“Yn sicr y pynciau sydd bob amser yn codi yw dyfodol yr iaith, a oes angen datganoli pellach, a dyfodol y stryd fawr; mae swyddi mewn ardaloedd gwledig hefyd yn bwnc sydd wedi corddi dros y blynyddoedd.”

 

Mae rhaglen olaf y gyfres yn dod o’r Senedd ym Mae Caerdydd ar 28 Mawrth - noswyl ymadawiad y Deyrnas Unedig ag Ewrop, ac mae Dewi yn disgwyl trafodaeth yn llawn angerdd ac emosiwn.

 

“Rwy’n cofio rhaglen Pawb a’i Farn ar y nos Fercher cyn y bleidlais Brexit yn 2016 - honno oedd y rhaglen fwyaf tanllyd imi ei chyflwyno erioed,” meddai Dewi.