Cyfraith newydd i roi organau yn dod i rym

01/12/2015

Categori: Iechyd, Newyddion

O heddiw ymlaen, bydd Cymru’n dilyn system a fydd yn cymryd bod pobl 18 oed a throsodd sydd wedi byw yng Nghymru ac sy’n marw yma yn caniatáu i roi eu horganau oni bai eu bod yn nodi’n wahanol.  

 

Gall pobl sydd am roi organau gofrestru eu penderfyniad i optio i mewn neu wneud dim, a fydd yn golygu nad ydynt yn gwrthwynebu rhoi organau ond f all pobl sy’n gwrthwynebu rhoi organau optio allan ar unrhyw adeg.

 

Yn ôl Llywodraeth Cymru, gallai’r newid yn y gyfraith arwain at gynnydd o 25% yn nifer y bobl sy’n rhoi organau.

 

Yn ôl y ffigurau diweddaraf, bu farw 14 o bobl yng Nghymru wrth aros am drawsblaniad yn ystod 2014-15. Ar hyn o bryd mae 224 o bobl ar y rhestr aros am drawsblaniad yng Nghymru, gan gynnwys 8 o blant, o gymharu â 209 ddiwedd mis Mawrth 2014.

 

Mae canlyniadau’r arolygon diweddaraf a fydd yn cael eu rhyddhau yn hwyrach heddiw yn dangos bod 69% o bobl Cymru’n ymwybodol o’r newidiadau ynghylch rhoi organau, o gymharu â 63% yn gynharach eleni.  Mae tipyn o ddealltwriaeth o’r gyfraith newydd hefyd, gydag wyth o bob 10 person sy’n ymwybodol o’r newidiadau yn medru eu disgrifio.  

 

Cam hanesyddol

 

Dywedodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Mark Drakeford, “Rydyn ni’n cymryd cam hanesyddol yng Nghymru heddiw, cam a fydd yn achub bywydau. Mae’r ffigurau diweddaraf yn dangos bod 14 o bobl wedi marw llynedd yng Nghymru wrth aros am drawsblaniad.

 

“Bydd newid i ddilyn system feddal o optio allan ar gyfer rhoi organau yn chwyldroadol. Mae rhoi organau yn achub bywydau; mae cynyddu’r raddfa o roi organau yn caniatáu i ni achub mwy o fywydau. Dyna’r prif ysgogiad ar gyfer y newid pwysig hwn. Dros yr 20 mlynedd ddiwethaf mae llawer wedi’i gyflawni i wella arferion meddygol ym maes rhoi organau, ond os ydyn ni am weld cynnydd pellach mae angen naid yn y cyfraddau caniatâd, a dyna’r rheswm dros newid y gyfraith.

 

Annog pobl i roi organau

 

Ychwanegodd, “Gobeithio bydd y newid hwn yn annog pobl i siarad gyda’u teuluoedd am eu dymuniadau ynghylch rhoi organau. Rydyn ni wedi gweithio’n ddiflino i roi cyhoeddusrwydd i’r newid a’r dewisiadau sydd gan bobl dan y system newydd. Mae’r ffigurau diweddaraf yn dangos bod yr ymwybyddiaeth a’r ddealltwriaeth wedi parhau i gynyddu ac rwy’n fodlon ein bod wedi gwneud pob ymdrech bosib i gyrraedd at y cyhoedd ar y mater hwn.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru