Cyflwyno deiseb yn gwrthwynebu toriadau Twf

13/07/2016

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Cyflwynodd ymgyrchwyr iaith ddeiseb i Lywodraeth Cymru yn galw arnynt i adfer gwasanaethau prosiect Twf sy'n hybu defnydd y Gymraeg yn y teulu.

Cafodd y cynllun 'Twf' ei ddiddymu ddechrau mis Ebrill eleni, gan gael ei ddisodli gan raglen newydd 'Cymraeg i Blant' sy'n cael ei redeg gan Fudiad Meithrin. Ond cafodd cyllideb y cynllun newydd ei dorri o ddau gan mil o bunnoedd y flwyddyn o gymharu â chyllideb Twf y llynedd. O ganlyniad, nid yw'r prosiect newydd sy'n olynu Twf yn gweithredu mewn nifer o siroedd, ac mae'r ddeiseb yn galw am adfer swyddi sy'n rhedeg y prosiect yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Ddinbych, Sir Fflint, Gwynedd, Ynys Môn, Sir Fynwy, Torfaen a Wrecsam. 

 

Bydd aelodau Cymdeithas yr Iaith yn cyflwyno'r ddeiseb, sydd wedi ei llofnodi gan oddeutu naw cant o bobl, i'r Gweinidog sy'n gyfrifol am y Gymraeg, Alun Davies AC.

 

Dywedodd Toni Schiavone, Cadeirydd Grŵp Addysg, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, "Mae trosglwyddiad iaith o fewn y teulu yn allweddol os ydyn ni am gyrraedd y targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg. Bu'r prosiect Twf yn rhan bwysig iawn o'r ymdrech i wella defnydd o'r Gymraeg rhwng rhieni phlant, ac mae'n destun pryder na fydd unrhyw brosiect yn rhedeg mewn nifer fawr o siroedd. Rydym yn gobeithio wrth lunio strategaeth iaith newydd y Llywodraeth, y bydd y Gweinidog yn gwrth-droi'r toriadau hyn."

 

Ychwanegodd, "Buddsoddi rhagor yn y Gymraeg oedd un o brif negeseuon a ddaeth o'r gynhadledd fawr drefnodd y Llywodraeth yn sgil canlyniadau argyfyngus y Cyfrifiad. Yn lle hynny, rydyn ni wedi gweld llawer llai o arian yn cael ei fuddsoddi yn y Gymraeg. Mae torri prosiect sy'n cynnig cymorth i blant bach a'u rhieni yn gamgymeriad."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru