Cyfleu hanes Cymru trwy Minecraft

Yn ystod cyfnod cyfyngiadau Cofid19, datblygwyd antur newydd i bobl ifanc Cymru ar-lein, wrth iddynt ddod i ddysgu am eu hanes, carreg wrth garreg, drwy Minecraft.

Mae Mentrau Iaith Cymru, ac yn benodol Menter Iaith Môn, Dinbych a Chaerffili wedi cydweithio i gynnig cyfleoedd digidol yn y Gymraeg i bobl ifanc wrth godi adeiladau arwyddocaol yn hanes Cymru. Eisoes adeiladwyd Castell Dinas Brân a phentref Capel Celyn a chafodd ei ddarlledu yn fyw ar cyfryngau cymdeithasol, sydd yn caniatau pawb i’w wylio unrhyw bryd.

 

Esboniodd Richard Owen, Menter Iaith Môn, ar ran y prosiect: “Mae ysbryd ein cyndeidiau a neiniau yn fyw yn y bobl ifanc yma, pan welwch yr egni a’r dyfeisgarwch sydd ganddynt yn ailadeiladu eu hetifeddiaeth ar Minecraft!

 

Rydym ar fin rhyddhau fideo yn dangos mewn munudau sut y bu i Gastell Dinas Brân godi o’r garreg gyntaf i’r mawredd a gyflawnwyd. Mae pentref Capel Celyn, gan gynnwys y Capel, hefyd yn ddigon o ryfeddod, ond wrth gwrs hanes yw hanes felly efallai bydd yno syrpreis i rai o’r plant wrth i’r pentref diflannu dan lif dŵr argae Tryweryn. Yn ei hanfod mae’r gweithgaredd yn caniatáu i bobl ifanc gymdeithasu a chydweithio yn y Gymraeg, sgiliau hanfodol i’r gweithle yn y dyfodol, tra hefyd cael hwyl a meithrin mwy o ddyfnder dealltwriaeth am eu hanes.”

 

Ailgreu Castell Aberlleiniog

 

Y prosiect nesaf fydd ailgreu Castell Aberlleiniog ac o fod yn grwp peilot o blant lleol i Fôn, Dinbych a Caerffili, mae’n fwriad ehangu’r prosiect i blant eraill ar draws Cymru 7-11. Fodd bynnag, gyda phoblogrwydd y prosiect mi fydd y cyfranogwyr, wedi cael eu gwirio fel unigolion dilys gan Menter Iaith Môn yn cael eu cofrestru ar drefn am y cyntaf i’r felin. Felly i gofrestru ebostiwch rich@mentermon.com.