Cyfle unigryw i fusnesau ledled Môn a Gwynedd

28/04/2021

Categori: Addysg, Ar-lein, Arian a Busnes, Newyddion

Mae cynllun Llwyddo’n Lleol 2050 sy'n cael ei redeg gan Menter Môn yn cynnig cefnogaeth unigryw i 15 busnes ledled Môn a Gwynedd ar ffurf cefnogaeth marchnata gan swyddog cyflogedig.

 Bydd y cynllun yn cyflogi swyddogion Marchnata rhan amser a bydd diwrnod o’u hamser ar gael i chi fel busnes lleol!

 

Mae cyfryngau cymdeithasol yn arf boblogaidd i sawl busnes, ond nid pawb sydd â’r un set o sgiliau i’w defnyddio. Bydd y cynllun hwn yn rhoi cyfle i fusnesau sydd yn awyddus i lenwi bwlch, i ddysgu sgil newydd, ac i gael blas ar fanteision buddsoddi mewn marchnata ar y Cyfryngau. Mae hefyd yn gyfle gwych i fod yn rhan o gynllun ehangach, sydd â nod parhaus o gefnogi pobl ifanc lleol i lwyddo ym mro eu mebyd.

 

Bydd yn gynllun fydd yn rhedeg dros yr Haf am gyfnod o 10 wythnos i fanteisio’n llawn ar dymor y twristiaeth.
Cyllidir y prosiect hwn drwy raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Wledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. Caiff hefyd ei ran gyllido gan yr Awdurdod Dadgomisiynu Niwclear (NDA) a Chyngor Gwynedd.

 

Diddordeb

 

Ydych chi’n rhedeg, neu yn rhan o fusnes bach yng Ngwynedd neu Môn sy’n awyddus i dderbyn y gefnogaeth? Cysylltwch â Jade@mentermon.com ar gyfer ffurflen gais i ymgeisio cyn yr 16eg o Fai.