Cyfle unigryw i entrepreneuriaid ifanc ledled Môn a Gwynedd

25/11/2021

Categori: Addysg, Arian a Busnes, Newyddion

Mae cynllun gan Menter Môn, Llwyddo’n Lleol 2050 yn chwilio am bobl ifanc brwdfrydig sy'n awyddus i ddatblygu eu syniad eu hunain.

Mae'r prosiect yn gyfle i dderbyn hyfforddiant busnes dros gyfnod o ddeg wythnos yn ogystal â chefnogaeth ariannol fydd o gymorth wrth symud y syniadau busnes yn eu blaen.

 

Bydd y cynllun yn cefnogi syniadau busnes sydd yn ymateb i her gymunedol, Yn ôl Menter Môn, "Gall y gymuned hon fod yn un ddaearyddol, yn gymuned o bobl, neu yn fusnes sydd yn ceisio creu cymuned newydd. Dyma gyfle gwych i greu gwelliant cymunedol ac i gael bod yn rhan o brosiect sydd yn cefnogi pobl ifanc i lwyddo ym mro eu mebyd."

 

Ceisiadau ar agor


 
Mae ceisiadau nawr ar agor. Er mwyn ymgeisio bydd angen i’r bobl ifanc fod rhwng 18-30 oed a bydd gofyn iddyn nhw fod yn byw yn neu fod yn wreiddiol o Wynedd neu Fôn.
 
Cyllidir y prosiect hwn drwy raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Wledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. Caiff hefyd ei ran gyllido gan yr Awdurdod Dadgomisiynu Niwclear (NDA) a Chyngor Gwynedd.