Cyfle profiad gwaith i berson ifanc rhwng 18 a 25 oed

22/01/2013

Categori: Hyfforddiant / Cyrsiau

Hysbyseb profiad gwaith

HYSBYSEB PROFIAD GWAITH


Mae Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd am greu cyfle profiad gwaith i berson ifanc rhwng 18 a 25 oed i ymuno â thîm safle'r digwyddiad am gyfnod o wyth wythnos dros yr ŵyl.

 

Ydych chi erioed wedi eisiau gwybod beth sy'n mynd ymlaen y tu ôl i'r llenni? Ydych chi'n meddwl am fynd i Brifysgol neu Goleg i astudio Rheoli Digwyddiadau neu rywbeth tebyg? Neu ydych chi wedi newydd raddio ac yn chwilio am y cam cyntaf ar yr ysgol broffesiynol?

 

Mae tîm safle yr Urdd yn cynnwys gweithwyr proffesiynol digwyddiadau sy'n gweithio ar draws y diwydiant ac ar draws y DU. Mae rheolwr y safle yn Gyfarwyddwr cwmni SCP Cyf.

 

Mae'r rôl o GYNORTHWY-YDD SAFLE ar gael i berson ifanc sydd :

-        Yn frwdfrydig gyda hunan gymhelliant

-        Yn byw yn lleol i safle’r Eisteddfod

-        Gyda’r gallu i gyfathrebu yn rhugl yn y Gymraeg ar lafar ac yn ysgrifenedig

-        Gyda diddordeb mewn digwyddiadau

-        Yn meddu ar sgiliau cyfrifiadurol - Word, Powerpoint ac Excel

-        Yn hapus i siarad ar y ffôn

-        Yn barod i fod yn rhan o dîm profiadol fydd yn hapus i ddatblygu eich profiad a gwybodaeth

 

Enghreifftiau o’r tasgau

 

-        Derbynnydd yn y swyddfa ar y safle

-        Rheoli'r dyraniad o allweddi, radios a.y.y.b.

-        Labelu swyddfeydd, bygis, offer trwm

-        Delio ag ymholiadau yn y swyddfa, yn bersonol a dros y ffôn

-        Archebu / cyrchu deunyddiau fel y cyfarwyddir gan y rheolwr safle

-        Cadw'r swyddfa’n daclus, golchi llestri

 

Dyddiadau & Oriau

-        Cyfnod safle - Llun 21ain Ebrill tan ddydd Gwener 14eg Mehefin, 2013

-        Eisteddfod - 27ain Mai tan ddydd Sadwrn Mehefin 1af, 2013

-        Dydd Llun i ddydd Gwener 9yb tan 6yh

-        Penwythnosau naill ben a'r llall wythnos yr Eisteddfod - oriau i'w gadarnhau

-        Rhaid i'r unigolyn fod ar gael ar gyfer y cyfnod cyfan

 

Treuliau – telir treuliau ar gyfer y cyfnod

 

Os oes gennych ddiddordeb, sgrifennwch e-bost efo manylion unrhyw brofiad a pha rinweddau y byddech yn dod i'r tîm. Anfonwch e-bost i Huw Aled – (huw@huwaled.demon.co.uk) erbyn 1 Mawrth, 2013