Cyfle i wylio dolffiniaid

21/06/2017

Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae Ardal Cadwraeth Arbennig Pen Llŷn a'r Sarnau wedi lansio prosiect newydd o'r enw Gwylio Dolffiniaid er mwyn monitro cydymffurfiad â'r Cod Morol a chasglu data gwerthfawr am ein mamaliaid morol.

Mae’r prosiect Gwylio Dolffiniaid yn chwilio am wirfoddolwyr i wylio am ddolffiniaid gan nodi eu symudiadau a'u hymddygiad. Mae ACA Pen Llŷn a'r Sarnau yn cynnal sesiwn hyfforddi ar 29 Mehefin ar gyfer y rhai a fyddai'n hoffi cymryd rhan neu gael cyfle weld beth sydd yn mynd ymlaen. Bydd y sesiwn yn dechrau yng nghlwb golff Abersoch am 11yb gyda sesiwn awyr agored i ddilyn ar yr arfordir yn gynnar yn y prynhawn. 

 

Mi fydd y sesiwn yn cael ei arwain gan Alison Hargrave, Swyddog ACA Pen Llŷn a’r Sarnau hefo Cyngor Gwynedd. 

 

Creaduriaid rhyfeddol

 

Dywedodd Alison Hargrave,’Mae hwn yn gyfle gwych i ddysgu mwy am y creaduriaid rhyfeddol hyn, cyfrannu at eu cadwraeth a gobeithio eu gweld yn eu hamgylchedd naturiol."

 

Mae'r prosiect hwn wedi ei ariannu gan Cyfoeth Naturiol Cymru, Cyngor Gwynedd, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Dŵr Cymru a Thŷ’r Drindod, yn cyfrannu at ddiogelu ein hamgylchedd morol lleol.

 

Os hoffech chi fynychu'r sesiwn dewch a Pecyn cinio, Cadair neu flanced i eistedd ar y tu allan, Dillad addas ar gyfer y tywydd, Ysbienddrych. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru