Cyfle i wneud gradd meistr mewn busnes trwy'r Gymraeg

24/05/2016

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Am y tro cyntaf erioed mae Prifysgol De Cymru yn cynnig graddau Meistr dwyieithog ym maes busnes, rheolaeth, cysylltiadau cyhoeddus a marchnata.

Canolfan ABC, sef Canolfan Astudio Busnes y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, fydd yn cynnal y cyrsiau a bydd modd astudio am radd MSc Marchnata, MSc Cysylltiadau Cyhoeddus, MSc Rheolaeth, MSc Arwain a Rheoli ac MBA mewn Gweinyddu a Rheoli. Bydd hyd at hanner pob cwrs yn cael ei gynnig yn Gymraeg ac mae Ysgoloriaeth Coleg Cymraeg Cenedlaethol gwerth £3000 ar gael.

 

Does dim rhaid i chi fod wedi gwneud gradd gyntaf mewn busnes i wneud gradd meistr gyda Canolfan ABC. Mae hwn yn gyfle datblygu gyrfa gan bod mwy o alw am weithwyr sydd â sgiliau rheoli Cymraeg. Mae pob sefydliad yng Nghymru, o’r sector preifat i’r sector cyhoeddus a’r trydydd sector, yn chwilio am bobl sydd â sgiliau rheoli Cymraeg. Mae mwy o alw ar fusnesau i ddarparu gwasanaethau yn y Gymraeg, yn enwedig ym meysydd rheoli ac arwain, marchnata, a chysylltiadau cyhoeddus.

 

Mae’r cyrsiau ôl-radd newydd hyn yn addas ar gyfer pobl sydd newydd raddio ac yn chwilio am gyfle i ddatblygu sgiliau newydd mewn marchnata, cysylltiadau cyhoeddus, rheolaeth neu arwain strategol.

 

Cyrsiau llawn a rhan amser

 

Mae rhai o’r cyrsiau hyn yn rhai llawn amser am flwyddyn, tra bo modd gwneud rhai eraill yn rhan amser. Gyda’r cwrs llawn amser mae’r darlithoedd a seminarau wedi’u cyfyngu i dridiau yr wythnos felly byddai modd i fyfyrwyr barhau i weithio yn rhan amser. Gyda’r cwrs rhan amser byddai modd i fyfyrwyr barhau i weithio yn llawn amser. Ac mae’r MSc Arwain a Rheoli yn cael ei ddysgu ar benwythnosau ac yn opsiwn hyblyg iawn.

 

Mae noson agored ôl-raddedig yn cael ei chynnal ar gampws Trefforest Prifysgol De Cymru nos Fercher y 15fed o Fehefin rhwng 4pm a 7pm lle bydd cyfle i rai sydd a diddordeb yn y cyrsiau gael sgwrs gyda’r darlithwyr. Mae’r manylion ar gael hefyd trwy ddilyn y linc . Gellir cysylltu yn uniongyrchol drwy ebostio canolfanabc@coleccymraeg.ac.uk

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru