Cyfle i wirfoddoli yn Tafwyl 2013

23/05/2013

Categori: Celfyddydau, Newyddion

Cyfle i wirfoddoli yn Tafwyl 2013

Wyt ti eisiau gwirfoddoli yn Tafwyl eleni?

 

Rydym yn edrych i recriwtio unigolion cyfeillgar a brwdfrydig dros 18 oed i wirfoddoli yn Tafwyl eleni. Prif bwrpas rôl y gwirfoddolwyr yw bod yn bwynt cyswllt ar gyfer y cyhoedd, felly bydd angen gwirfoddolwyr hapus a chyfeillgar -- dyma gyfle gwych i fod yn rhan o'r Ŵyl gyffrous hon!

 

Bydd nifer o shifftiau a swyddi stiwardio amrywiol ar gael felly llenwch y ffurflen ar-lein (http://www.tafwyl.org/cyfle-i-wirfodd...)

 

neu cysylltwch â Sara Jones am fwy o fanylion -- sarajones@mentercaerdydd.org / 029 2068 9888.

 

 

www.tafwyl.org