Cyfle i ffermwyr gadw mewn cysylltiad ar ôl iddynt adael mudiad y Ffermwyr Ifanc

24/07/2019

Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi sefydlu ffordd newydd o gadw mewn cysylltiad ar gyfer y rhai hynny sydd dros 20 oed, gyda’r pwyslais ar roi cyfle i ffermwyr ifanc gadw mewn cysylltiad - a pharhau i fwynhau cymdeithasu.

Mae FUW Academi, a lansiwyd yn Sioe Frenhinol Cymru, yn addo gweithgareddau a digwyddiadau gydol y flwyddyn trwy rwydwaith o grwpiau sy'n canolbwyntio  ar gymdeithasu, a chadw golwg ar y diweddaraf yn y byd amaethyddol.

 

Bob blwyddyn, bydd tair taith maes FUW Academi yn cael eu trefnu trwy strwythur swyddfa sirol unigryw FUW, gan ddarparu amrywiaeth o ymweliadau â ffermydd a phrofiadau eraill, gan gadw'r to ifanc mewn cysylltiad â’r datblygiadau ffermio diweddaraf a mwy.

 

Mae yna fwletin amaethyddol ar-lein rheolaidd gyda'r holl newyddion a chyngor diweddaraf ar grantiau, hyfforddiant a phartneriaethau; hyfforddiant a phrawf trelar B + E, wedi'i ostwng i £600 o £420, rhaglenni hyfforddi wedi'u hariannu'n llawn, gostyngiadau aelodau FUW a chopi misol o Y Tir yn gynwysedig yn y pecyn sy'n costio ond £4.50 y mis.

 

Parhau mewn cysylltiad

 

“Rydym am sicrhau bod ffermwyr ifanc yn parhau mewn cysylltiad gyda’r diweddaraf sy’n digwydd yng Nghymru wledig,” meddai Caryl Roberts, Rheolwr Aelodaeth a Gweithrediadau FUW. “Dyma'r cam perffaith nesaf i aelodau sy'n gadael oedran cystadleuol y CFfI - a byddwch yn cael het beanie am ddim!”