Cyfle i enwebu sêr chwaraeon y flwyddyn yn Sîr Gâr

22/08/2018

Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Mae Cyngor Sir Gâr wedi dechrau'r broses o ddod o hyd i sêr chwaraeon Sir Gaerfyrddin am 2018 ac mae cyfle i chi enwebu unigolyn neu dîm sydd wedi llwyddo ym myd y campau.

Bydd Gwobrau Chwaraeon blynyddol Actif Sir Gaerfyrddin yn cydnabod ac yn gwobrwyo'r bobl hynny sydd wedi gwneud gwahaniaeth cadarnhaol ac sydd wedi dangos cyflawniadau rhagorol yn eu maes boed fel unigolyn, hyfforddwr, yn wirfoddolwr neu’n dîm chwaraeon mewn camp amaturaidd neu broffesiynol, i bobl anabl, ac i bobl nad ydynt yn anabl.

 

Bellach, gofynnir am enwebiadau ar gyfer 12 categori o wobrau yn y seremoni Gwobrau Chwaraeon 2018 a gynhelir ym mis Chwefror 2019.

 

Enwebu

 

Ydych chi'n gwybod am athletwr/athletwraig, tîm, hyfforddwr neu wirfoddolwyr sy'n haeddu cydnabyddiaeth am eu cyflawniadau? Os ydych, beth am eu henwebu i gael gwobr?

 

Ewch i wefan Actif Sir Gâr ac nwebwch eich dewis yma