Cyfle i ennill £1000 yng nghystadleuaeth Her Ffilm Fer Hansh

Mae gwasanaeth digidol Hansh yn chwilio am bobl brwdfrydig sy'n angerddol dros gynhyrchu ffilmiau i gymryd rhan mewn Her Ffilm Fer 48 awr fis yma.

O nos Wener 19 Mehefin i nos Sul 21 Mehefin, bydd gan gystadleuwyr gyfnod o 48 awr i greu ffilm fer wreiddiol, o dan un genre penodol fydd yn cael ei ddatgelu cyn dechrau'r her.

 

Bydd rhai o gynhyrchwyr drama mwyaf blaenllaw Cymru yn beirniadu'r gystadleuaeth ac yn dewis enillydd, fydd yn hawlio gwobr o £1,000. Bydd y ffilmiau hefyd yn cael eu dangos ar blatfform Youtube Hansh yn dilyn y gystadleuaeth. Y pum beirniad yw:
Hannah Thomas - Cynhyrchydd Craith, Under Milk Wood, Becoming Human

Euros Lyn - Cyfarwyddwr Dr Who, Torchwood, Y Llyfrgell

Ed Thomas - cynhyrchydd Y Gwyll, Gwaith Cartref, Pen Talar

Gwenllian Gravelle - Comisiynydd Drama S4C, cyn-gynhyrchydd Un Bore Mercher

Rhodri ap Dyfrig - Comisiynydd Cynnwys Arlein S4C a Hansh

 

Yn ystod yr wythnosau sy'n arwain at yr her, bydd sesiynau masterclass yn cael ei cynnal gan sawl cynhyrchydd adnabyddus, gan gynnwys Euros Lyn, i ddangos technegau ffilmio ac i helpu cystadleuwyr i wneud y mwyaf o'u hadnoddau.

 


Bydd yr actor Annes Elwy, seren Craith a Little Women, yn cyflwyno'r gystadleuaeth ar Hansh yn ystod yr wythnosau sy'n arwain at y penwythnos mawr.

 

Darganfod creadigrwydd

 

Dywedodd Annes Elwy: "Er bod y misoedd diwethaf wedi bod yn gyfnod anodd i bawb, mae cael y llonydd a'r gormodedd o amser yma wedi galluogi i bobl ail gysylltu, neu ddarganfod am y tro cyntaf hyd yn oed, eu hochr creadigol, ac mi fydd o'n gyffrous i weld hynny yn amlygu ei hun yn ffilmiau'r gystadleuaeth hon.
"Mae o'n gyfle gwych i unigolion wrth gwrs, ond hefyd yn gyfle i dirlun ffilm a theledu yng Nghymru ddatblygu a chroesawu cyfranwyr talentog, sydd tan hyn efallai ddim wedi gwybod lle i ddechrau efo cael eu gwaith nhw o flaen y bobl iawn."
Dywedodd Hannah Thomas: "Dw i'n rili edrych ymlaen at weld beth ddaw allan o'r her yma. Dyma gyfle i wneuthurwyr ffilm adael i'r dychymyg rhedeg yn rhydd ac i greu ffilmiau byr anarferol a heriol. Pob lwc i bawb sydd yn cymryd rhan!"
Dywedodd Rhodri ap Dyfrig, Comisiynydd Cynnwys Arlein S4C: "Mae Hansh yn blatfform sydd wedi ysgogi creadigrwydd ers y cychwyn cyntaf, a beth bynnag eich lefel o brofiad neu'r dechnoleg sydd o fewn eich cyrraedd, rydym yn annog cynhyrchwyr ffilmiau Cymru i gymryd rhan yn y gystadleuaeth hon.
"Er gwaethaf cyfyngiadau'r cyfnod clo, rydym yn edrych ymlaen i weld sut all yr amgylchiadau unigryw yma sbarduno dychymyg a syniadau cyffrous ymysg ein cynhyrchwyr ffilmiau."
I gofrestru i gymryd rhan yn y gystadleuaeth, ewch i www.herffilmfer.cymru. Dilynwch gyfrifon Hansh ar Instagram, Facebook a Twitter am ragor o fanylion am y gystadleuaeth.