Cyfle i ddysgu am hanes lleol ac ymchwilio’r tirlun

10/08/2021

Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Fydd prosiect darlunio a cherdded Mapio Lleisiau’r Tir yn cael ei gynnal dros yr haf gan Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Mae Mapio Lleisiau’r Tir yn gyfres o weithgareddau arlein am ddim sydd yn bwriadu ymateb i, a rhannu archif sain Hanes y Goedwig, trwy ddarparu pecyn cymorth darlunio a cherdded digidol felly gall pobol ailfyw, a chael eu  hysbrydoli gan hanesion llafar cymunedau mynyddoedd Ceredigion.

 

Bydd darluniau yn cael eu geo-leoli ar leoliad tra’n gwrando ar ddetholiad o recordiadau lleol ac ail ymweld â’r hen lwybrau yn ardal Tregaron a Phontrhydfendigaid (gan ddefnyddio ffôn symudol). Dyma gyfle i ymuno gyda grŵp darlunio cymunedol ac i fod yn rhan o brosiect ‘Datgloi Ein Treftadaeth Sain’, a arweinir gan y Llyfrgell Brydeinig ac sydd wedi’i drefnu gan Llyfrgell Genedlaethol Gymru/Casgliad y Werin Cymru.

 

Dywedodd Alison Smith, Rheolwr Hwb Prosiect Datgloi Ein Treftadaeth Sain: "Mae’r Prosiect Datgloi Ein Treftadaeth Sain yn falch iawn o weithio gyda Rupert Allan a Dorry Spikes. Bydd cydweithio yn sicrhau na fyddwn yn colli’r lleisiau a’r straeon sy’n rhan o’n hanes. Bydd cymunedau’n gallu gwrando a gwerthfawrogi o'r newydd y recordiadau hyn a chlywed am sut roedd pobl yn arfer byw yn eu hardal gan ddatgelu ambell i draddodiad cudd."

 

Dywedodd Rupert Allen: "Roeddwn i’n gwybod y byddai hi yn anhygoel i gysylltu’r cofnodion arbennig yma gyda thechnolegau newydd, ond mae’r storïau hyn yn fwy hudol nag y gallwn i fod wedi’i ddychmygu. O fod wedi byw a gweithio yn yr ucheldiroedd a’r corstiroedd, roeddwn yn gyfarwydd â rhai chwedlau lleol, ond mae’r cyfweliadau hyn - a’r ffordd arbennig y maent yn cael eu perfformio - yn cyseinio gyda fy ymdeimlad ymarferol o berthyn yn y mynyddoedd hyn rwy' bellach yn eu galw'n gartref i mi."

 

Gweithgareddau fydd ar gael

 

Defnyddio OpenStreetMap (OSMand) ar ffôn symudol i ddilyn llwybrau cerdded gpx.Sut i lawrlwytho a gwrando ar recordiadau safle penodol (yn ystod cyfnod y prosiect)Gweithgareddau darlunio ar leoliad (dewisol)Sut i geo-leoli delweddauSut i rannu lluniau a deunydd ar Casgliad y Werin Cymru

Sut i chwilio am ffeiliau sain eraill yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru/ y Llyfrgell Brydeinig

Sut i greu map syml am ddim efo nodiadau a lluniau ar gyfer eich wefan neu blog personolCyflwyniad ar sut i ddefnyddio Wikimedia a OSM ar gyfer brosiectau tebyg*Nodwch os gwelwch yn dda: Bydd rhai o’r gweithgareddau arlein trwy’r gyfrwng y Saesneg, mae’r rhan fwyaf o hanesion llafar y prosiect hyn trwy gyfrwng y Gymraeg.

Os ydych chi’n hoff o ddysgu am hanes lleol ac ymchwilio’r tirlun, mae’r gweithgareddau am ddim ac yn agored i bawb dros 18 oed sydd â ffôn clyfar. I ymuno/darganfod mwy ewch i Eventbrite. Nodwch os gwelwch yn dda mai nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael.

 

Amserlen y Prosiect

 

Gweithdy Digidol 1 - 05/08 18:00-19:00 Cyflwyniad i OSMAnd, llwybrau cerdded GPX, sut i lawrlwytho a gwrando ar recordiadau, paratoi ar gyfer darlunio ar leoliad

Gweithdy Digidol 2 - 26/08 18:00-19:00 Cyfarfod i rhannu darluniau a meddyliau ynghlyn a'r archif sain a'r llwybrau cerdded

Gweithdy Digidol 3 - 02/0918:00-19:00 Cyflwyniad i Casgliad y Werin Cymru gan Gruffydd Jones

Gweithdy Digidol 4 - 09/09 18:00-19:00 OpenStreetMap a defnyddio map (U-Map) syml cerdded a darluniau am ddim ar gyfer wefan neu blog - Rupert Allan.

Cyflwyniad i Wikimedia gan Jason Evans, Wicipediwr Cenedlaethol

Gweithgareddau darlunio ar leoliad dewisol:

Sadwrn 7 Awst 10:00-16:00 - Y Crofftau

Sadwrn 21 Awst 10:00-16:00 - Y Postmon Olaf ar Gefn Ceffyl