Cyfle i ddweud diolch i dîm pêl-droed Cymru

06/07/2016

Categori: Chwaraeon, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi galw ar i dîm pêl-droed Cymru gael taith mewn bws agored o gwmpas y wlad yn dilyn eu llwyddiannau ym Mhencampwriaethau Ewrop.

Dywedodd AC y Rhondda, boed iddynt ennill neu golli’r gêm gynderfynol, fod tîm Chris Coleman a staff yr ystafelloedd cefn wedi codi balchder y genedl a’u bod yn haeddu'r gydnabyddiaeth fwyaf. 

 

Dywedodd ei bod yn bwysig i bobl gael y cyfle i ddangos eu cenfogaeth i’r tîm sydd wedi herio’r holl ragdybiaethau trwy “rannu cwlwm nad oes modd ei dorri, meiddio breuddwydio a chwarae pêl-droed ardderchog.”

“Mae tîm pêl-droed Cymru wedi uno’r genedl gyda’u hysbryd, eu brwdfrydedd a’u hyder,” meddai Ms Wood.

 

Mae Leanne Wood yn teimlo fod y tîm wedi mynd ymhell tu hwnt i’r disgwyliadau, “Maent wedi goresgyn proffwydoliaethau’r bwcis trwy rannu cwlwm nad oes modd ei dorri, meiddio breuddwydio a chwarae pêl-droed ardderchog . Mae hyn yn esiampl i ni oll. Maent wedi peri i ni gredu fod unrhyw beth yn bosib.

 

Diolch

 

Mae angen diolch i’r garfan yn ol Leanne Wood, “Gadewch i ni wneud yn siŵr fod gennym oll gyfle i ddweud ‘diolch’ wrth y garfan, y rheolwyr a phawb yng Nghymdeithas Pêl-droed Cymru am eu holl waith yn gosod Cymru ar lwyfan y byd.

 

Ychwanegodd, “Maent wedi tanio brwdfrydedd y sawl fu’n dilyn pêl-droed ers blynyddoedd, ac wedi creu dilynwyr newydd i’r gamp. Rwy’n siwr y bydd miloedd yn awyddus i ddangos eu diolchgarwch am yr hyn a wnaethant dros y genedl.”