Cyfle i dderbyn hyfforddiant rygbi gan bencampwr

21/04/2017

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae’r amser yn brin i dimau rygbi ieuenctid ledled Cymru ennill sesiwn hyfforddi gyda’r pencampwr rygbi, Phil John.

Roedd y cyn-Sgarlet a chwaraewr-hyfforddwr RGC1404 yn aelod balch o’r tîm a fu’n rhan o’r ornest gyffrous yn erbyn Pontypridd y penwythnos diwethaf cyn codi Cwpan Cenedlaethol Undeb Rygbi Cymru ar ôl y chwiban olaf.

 

Mae’r cyfle i ennill hanner diwrnod o sesiwn hyfforddi gyda’r prop enwog yn rhan o wobr wych gan Hybu Cig Cymru (HCC). Hefyd yn rhan o’r pecyn i un tîm rygbi ieuenctid buddugol mae £1,000 tuag at git rygbi newydd sbon a barbeciw Cig Eidion Cymru blasus i’r tîm.

 

Dywedodd Phil John: “I mi, mae Cig Eidion Cymru PGI a rygbi yn gyfuniad perffaith. Wedi’r cyfan, beth sy’ orau ar ôl gem gorfforol na stecen dda gyda’ch cyd-chwaraewyr? Mae’n wych i feddwl y gallai menter fel hyn fod o gymorth i ddatblygu’r genhedlaeth nesa’ o sêr Cymru a galla i ddim meddwl am frand gwell i fod yn bartneriaid na Chig Eidion Cymru PGI.”

 

 

 

Dangos cefnogaeth

 

Dywedodd Rhys Llywelyn, Rheolwr Datblygu’r Farchnad yn Hybu Cig Cymru, “Mae rygbi yn rhan bwysig iawn o ddiwylliant Cymru ac yn ffefryn ar lawr gwlad. Cig Eidion Cymru yw un o gynhyrchion gorau’r genedl, wedi’i fagu ar dir ffrwythlon, gan arwain at flas hyfryd a thynerwch arbennig! Mae’n wych i fedru hyrwyddo’r cynnyrch hwn, ac ar yr un pryd, dangos ein cefnogaeth i glybiau lleol a’r gwaith maen nhw’n ei wneud yn y gymuned.

 

“Rydym ni hefyd wrth ein bodd yn cael cydweithio gyda’r eicon rygbi, Phil John ac yn dymuno ei longyfarch o a charfan RGC1404 ar eu buddugoliaeth ddiweddar." 

 

I gystadlu, rhannwch lun o’r tîm ar ôl gêm neu yn ystod sesiwn hyfforddi ar dudalen Facebook Cig Eidion Cymru cyn y dyddiad cau, sef 30 Ebrill 2017. Peidiwch ag anghofio cynnwys yr hashnod #YnLlawnDaioni.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru