Cyfle i chwe cherddor ifanc berfformio yng Ngŵyl Rhif Chwech

26/08/2016

Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Mae chwe cherddor ifanc yn cael cyfle bythgofiadwy i berfformio mewn gwyl leol o bwys trwy brosiect arloesol Cerddoriaeth Eryri a’r Gogledd.

Bydd prosiect ‘Yn y Golau’ yn rhoi cyfle i’r artistiaid ifanc berfformio ar lwyfan artistiaid lleol yng Ngŵyl Rhif 6 ym Mhortmeirion rhwng 1 a 4 Medi 2016.

 

Ar gyfer y prosiect mae Cerddoriaeth Eryri a’r Gogledd wedi adnabod chwe unigolyn ifanc a fydd yn gweithio’n galed i greu cerddoriaeth unigryw. Bydd yr unigolion yn cymryd rhan mewn lansiad a fydd yn cymryd  lle ar lwyfan CEG yn y goedwig yng Ngŵyl Rhif 6, sef: Alex Woodall (Coleg Menai), Phoebe Newman-Walker (Coleg Menai) Magi Tudur (Llanrug) Kiani Geldard (Bangor) Gethin Llwyd (Bangor) ac Hannah Wilwood (Llanberis).

 

Dywedodd Arweinydd Cyngor Gwynedd, Y Cynghorydd Dyfed Edwards: “Mae hwn yn brosiect arloesol yr ydym fel Cyngor yn falch iawn ei gefnogi. Yn sicr, bydd y gefnogaeth y bydd yr artistiaid ifanc yma yn ei dderbyn yn werthfawr dros ben iddynt wrth ddatblygu a bydd perfformio yng Ngŵyl Rhif 6 yn brofiad bythgofiadwy i’r unigolion yma. Carwn ddymuno pob llwyddiant iddynt yn yr Ŵyl ac yn eu gyrfaoedd yn y  dyfodol.”

 

Cyfle i gerddorion

 

Mae prosiect Yn y Golau wedi cael ei greu i gynorthwyo cerddorion sy’n astudio yng Ngwynedd i gymryd y cam cyntaf yn eu gyrfaoedd gerddorol. Mae “Yn y Golau” yn rhoi cyfle iddynt yng Ngŵyl Rhif 6 yn ogystal â  cynnig mentora i adeiladu eu hyder a’u gallu er mwyn datblygu rhwydwaith a cherddorion ifanc talentog yng Ngwynedd.

 

Sefydlwyd CEG gan Sera Louise Owen (Caernarfon) a Roger Hughes (Bangor) i     gefnogi a hyrwyddo artistiaid cerddorol lleol.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru