Eisiau gweithio gyda phlant ifanc?

23/12/2013

Categori: Addysg

Eisiau gweithio gyda phlant ifanc?

 

Dyma gyfle gwych ichi ennill cymhwyster Diploma Lefel 3 CACHE mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant yn y gweithle.

 

Mae’r Cynllun Hyfforddi Cenedlaethol yma yn cael ei gynnal gan Mudiad Meithrin, trwy ei is-gwmni Cam wrth Gam, o 1 Ebrill 2014 hyd 31 Mawrth 2015.

 

Gwahoddir siaradwyr Cymraeg a dysgwyr da i ymgeisio am le ar y cynllun hyfforddi rhan-amser yma a leolir mewn cylchoedd meithrin, meithrinfeydd dydd neu ysgolion cynradd ledled Cymru.

 

Mae'r pecyn ymgeisio ar gael isod. Yn y pecyn mae ffurflen gais a dogfen sy'n cynnwys gwybodaeth bwysig i ymgeiswyr. Mae'n bwysig darllen y ddogfen yma cyn mynd ati i wneud y cais. Cofiwch, os oes gennych unrhyw gwestiynau i edrych ar y cwestiynau cyffredin neu cysylltwch gyda ni.

 

Dyddiad Cau - 24.1.2014

 

Ffurflen Gais

Gwybodaeth bwysig i ymgeiswyr

Taflen Cam wrth Gam