Cyfeillion y Ddaear Japan yn rhannu profiadau am ymgyrchu yn erbyn Niwcliar

09/10/2018

Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd Ayumi Fukakusa o Gyfeillion y Ddaear Japan a phedwar ymgyrchydd o wahanol brifysgolion yn Japan yn rhannu eu profiadau o ymgyrchu yn erbyn allforio technoleg niwclear o Japan i'r Wylfa mewn cyfarfod cyhoeddus ym Mangor wythnos nesaf.

Mae'r cynlluniau dadleuol i addasu'r tir ar gyfer Wylfa newydd wedi cael sêl bendith Cyngor Ynys Môn gyda bron i 700 acer o dir ar fin cael ei weddnewid gan gwmni adeiladu i baratoi'r safle. 

 

Yn ôl y datganiad gan fudiad Pawb, "Croeso i Gyfeillion y Ddaear Japan gyda Ayumi Fukusaka. Mae'r frwydr i atal Wylfa B yn cael ei ymladd yn ddygn yn Japan a dyma gyfle i ni wrando ar yr ymdrechion yno i atal y datblygiad cwbl ddiangen a pheryglus hwn fydd yn dinistrio rhan hardd iawn o Ogledd Môn am byth."

 

Lleoliad ac amser

 

Fe fydd cyfarfod cyhoeddus yn cael ei drefnu gan PAWB a Chyfeillion y Ddaear Japan ar nos Fawrth, Hydref 16 am 7.30 yng nghapel Berea Newydd, Bangor.