Cyfarwyddwr Castell Aberteifi yn cael ei benodi

02/07/2013

Categori: Newyddion

Cris Tomos o Hermon, Sir Benfro fel Cyfarwyddwr y Castell

Mae Ymddiriedolaeth Cadwraeth Cadwgan wedi penodi Cris Tomos o Hermon, Sir Benfro fel Cyfarwyddwr y Castell. Mae Cris wedi bod yn y rôl fel Cyfarwyddwr Dros Dro ers mis Hydref 2012 ac yn dilyn cyfweliadau swyddogol a gynhaliwyd yr wythnos diwethaf, mae wedi cael ei benodi fel Cyfarwyddwr y Castell yn barhaol.

 

Dywed Cris Tomos: ‘Rwy’n edrych ymlaen at y cam cyffrous nesaf o weld y tir ac adeiladau’r Castell ar agor i’r cyhoedd yng ngwanwyn 2014,’ ychwanegodd ‘mae’r tîm cydwybodol o staff, ymddiriedolwyr a gwirfoddolwyr yn gweithio agos gyda’r contractwyr i gyflwyno prosiect gwych ar gyfer tref Aberteifi a’r ardal o amgylch.’