Cydweithio mewn ymgyrch i hybu dysgwyr Cymraeg

21/01/2016

Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Bu Cymraeg i Oedolion Gogledd Cymru, Prifysgol Bangor yn cydweithio’n glos gyda’r ymgyrch #ShareYourWelsh gan ddarparu dysgwyr a thiwtoriaid ar gyfer cyfweliadau i’w darlledu ar Radio Wales drwy gydol mis Ionawr. 

 

Roedd yr ymgyrch yn gyfle i bobl siarad am ddysgu Cymraeg, gan ganfod beth sy’n anodd; sut i wella; a sut i gael mwy o ymarfer. 

 

Dywedodd Ifor Gruffydd, Cyfarwyddwr Cymraeg I Oedolion Gogledd Cymru, “Mae cydweithio efo BBC Radio Wales wedi bod yn wych i’n dysgwyr ni ac i ddysgu Cymraeg yn gyffredinol”

 

Y cyflwynydd Dot Davies a’e DJ Huw Stephens ydy wynebau a lleisiau’r ymgyrch ar y podlediadau ar wefan BBC Radio Wales, ac mae cyfweliadau’n cael eu darlledu ar raglenni Eleri Sion a Jason Mohammad drwy gydol mis Ionawr.  

 

Mi wnaeth chwe dysgwr a pum tiwtor Cymraeg i Oedolion Gogledd Cymru siarad ar BBC Radio Wales.  Yn eu plith roedddau diwtor Cymraeg i Oedolion.  Eluned James, Grŵp Llandrillo Menai a Martyn Croydon, dysgwr y flwyddyn yn 2011, acsydd bellach yn diwtor efo Prifysgol Bangor.  ‘Roedden nhw’n trafod sut wnaeth dysgu Cymraeg ddod a chariad i’wbywydau.  Stori ramantus am gyfarfod, syrthio mewn cariad, dyweddïo a phriodi."

 

Pwysigrwydd y Gymraeg

 

Cyfrannwr poblogaidd iawn oedd Dr Phillip Moore o Ysbyty Gwynedd yn wreiddiol o Barbados. Yn ei gyfweliad mae’n siarad am bwysigrwydd yr Iaith Gymraeg fel Iaith gyntaf llawer o bobl yn ardal Ysbyty Gwynedd yn arbennig wrth ymdrin â phlant ifanc neu henoed.  Ar un achlysur daeth yr Iaith Gymraeg yn ddefnyddiol iawn wrth drin claf oedrannus oedd erioedwedi bod mewn ysbyty cyn hynny. “I sang Sospan Fach to a petrified patient”, meddai Dr Moore, gan egluro fel maesgwrsio yn Gymraeg yn ymlacio’r cleifion.

 

Yng Nghanolfan Iaith Tŷ Pendre Newydd, Yr Wyddgrug, roedd Hugh Brightwell yn un o’r dysgwyr wnaeth gael ei gyfweld.Wrth sgwrsio efo fo am y profiad, mae Hugh yn llwyddo i grynhoi cryfder yr ymgyrch #ShareYourWelsh gan ddweud ei bodmor bwysig i gael rhaglenni fel hyn ar y radio Saesneg. Sdim pwynt ‘preaching to the converted’, mae isio siarad efo’r bobl tu allan i’r cylch Cymraeg a cael nhw i ddysgu”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru