Cydweithio i wella'r amgylchedd mewn pentref yng Ngwynedd

14/12/2016

Categori: Amgylchedd, Newyddion

Bydd trigolion stad o dai yn Llanegryn yng Ngwynedd yn gweld cryn dipyn o newid o flaen eu tai yn ystod y misoedd nesaf, wrth i’r amgylchedd gyfagos gael ei wella er budd edrychiad y pentref ac i hwyluso bywyd gwyllt.

Codwyd stad Maesegryn yn Llanegryn yn y 1940au ac mae’r tai ar y stad yn gartref i 24 o denantiaid Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn ogystal â nifer o breswylwyr preifat. Am y tro cyntaf, mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a Chartrefi Cymunedol Gwynedd wedi dod at ei gilydd mewn cynllun peilot i edrych ar ffyrdd gwahanol o reoli tir a hynny er budd pawb.

 

Prif nod y cynllun arloesol yma yw dod â buddion gweledol yn ôl i gymuned a thrigolion stad Maesegryn. Bydd hen bolion concrit a glaswellt yn cael eu tynnu a’u disodli gan weirdir blodeuog, gwrychoedd a choed newydd. Bydd y gwaith yn cynnwys plannu 266 medr o wrychoedd a 25 coeden yn ystod y mis hwn, ac mae 0.376814 hectar (3768m2) o wair blodeuog hefyd yn cael eu plannu yn y gwanwyn. Bydd y coed a blennir yn cynnwys coed derw, cyll, masarn a cheirios, a bydd y gwrychoedd yn cynnwys cymysgedd deniadol o goed ysgawen, afalau surion a drain gwynion.

 

 

Ffyrdd gwahanol o reoli tir

 

Dywedodd Rhys Owen, Pennaeth Cadwraeth yr Awdurdod, “Cynllun peilot yw hwn i edrych ar ffyrdd gwahanol o reoli tir fydd yn y pen draw yn dod â buddiannau i bawb yn yr ardal. O ddarparu gwasanaeth fel hyn, nid yn unig y bydd pobl Maesegryn yn elwa, ond mi fydd byd natur yn elwa hefyd, a chynefinoedd newydd yn cael eu creu.”

 

Ychwanegodd Rhys Evans Swyddog Cefnogi Tir a Stadau, Cartrefi Cymunedol Gwynedd, “Dyma’r tro cyntaf i ni fod yn rhan o brosiect o’r math yma. Mae’n grêt gallu cael y cyfle i fod yn rhan o rywbeth sy’n mynd i ddod â lles i fyd natur, ac i wella edrychiad ardal Llanegryn yn yr hir dymor.  Rydym yn gobeithio bydd trigolion yr ardal yn cael blynyddoedd o fwynhad wedi i’r gwaith cael ei gwblhau."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru