Cwmniau bwyd yn gweld budd yn yr Iaith

02/12/2014

Categori: Bwyd, Iaith, Newyddion

Mae bod yn unigryw yn nodwedd hollbwysig yn myd busnes yn enwedig yn y maes bwyd a diod. Mae gwaith ymchwil newydd gan Gomisiynydd y Gymraeg yn profi bod busnesau bwyd a diod amlwg o Gymru yn gweld budd mawr mewn defnyddio’r Gymraeg fel arf marchnata.

 

Ymhlith y cwmniau sydd yn gweld manteision yw Caws Cenarth sy'n marchnata ei hunain trwy'r Gymraeg, “Mae pobl wedi bod yn chwilio am gynnyrch Cymraeg, a dwi’n credu [bod defnyddio’r Gymraeg] wedi bod yn ffactor mawr, hefyd mae’n sefyll mas fwy na’r cwmnïau eraill achos bod o yn Gymraeg a bod y brand yn Gymraeg.”

 

Fel rhan o’r ymchwil a lansiwyd yn y Ffair Aeaf yn Llanelwedd heddiw, cafodd cwmnïau bwyd a diod o wahanol rannau o’r wlad eu cyfweld, llawer ohonynt yn enwau adnabyddus i gwsmeriaid yng Nghymru a thu hwnt; enwau megis Blas ar Fwyd, Caws Cenarth, Edwards o Gonwy, Waffles Tregroes a Llaeth y Llan.

 

Dyma oedd gan rai o reolwyr a phenaethiaid y busnesau i’w ddweud:

 

‘Mae [defnyddio’r Gymraeg] wedi sicrhau adwerthwyr newydd ac wedi rhoi brand sy’n broffidiol iawn i ni.  Er bod 75% o’n cwsmeriaid yn ddi-Gymraeg, mae’n bwysig i ni. Mae wedi gweithio i ni. Mae pobl yn ymddiried yn y brand nawr ac mae wedi gweithio’n dda iawn.’ Blas y Tir

 

‘Yn sicr mae mantais oherwydd mae’r Cymry Cymraeg wrth eu boddau ac yn teimlo’n gefnogol oherwydd eu bod yn gweld rhywfaint o’r iaith ar waith yma.’ Edwards o Gonwy

 

Ategodd Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws y pwynt fod y Gymraeg yn bwynt marchnata unigryw,

 

Meddai, “Mae sefyll allan mewn marchnad gystadleuol wastad yn her, ond yng Nghymru mae gan fusnesau arf marchnata gwerthfawr yn yr iaith Gymraeg.

 

Ychwanegodd, “Fy ngobaith yw y bydd y dystiolaeth yr ydym wedi’i chasglu yn cryfhau’r neges i fusnesau eraill y gall y Gymraeg fod o fudd ac o fantais iddynt mewn cymaint o wahanol ffyrdd.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net