Cwmni Cymen o Gaernarfon yn camu i ddyfodol disglair

15/07/2014

Categori: Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Staff Cymen

Mae Cymen – cwmni cyfieithu o Gaernarfon – wedi cyhoeddi ei fod yn symud ei bencadlys i adeilad sydd newydd ei adnewyddu, sef Hen Orsaf Heddlu Caernarfon.

 

Wrth i’r galw am wasanaethau iaith Gymraeg gynyddu'n gyflym yn y blynyddoedd diwethaf, mae Cymen – un o asiantaethau cyfieithu iaith Gymraeg mwyaf Gogledd Cymru - wedi bod yn cynyddu ei staff a’i wasanaethau ac wedi cyhoeddi heddiw ei fod yn symud i adeilad mwy a gwell.

 

Yn cynnig amrywiaeth o gefnogaeth iaith Gymraeg o gyfieithu ysgrifenedig a chyfieithu ar y pryd i leoleiddio meddalwedd a gwefannau a gwasanaethau eraill, mae Cymen wedi tyfu’n rhy fawr i’w swyddfa bresennol yn Nhwll yn y Wal, ac yn symud i adeilad rhestredig Gradd 1 sydd wedi’i adnewyddu’n llwyr, sef Hen Orsaf Heddlu Caernarfon, gyferbyn â'r Castell.

 

Adeiladwyd Hen Orsaf Heddlu Caernarfon yn 1853 a bu angen ei adnewyddu'n sylweddol ers nifer o flynyddoedd. Diolch i'r cwmni, mae'r adeilad wedi ei weddnewid yn sylweddol dros y chwe mis diwethaf, ac erbyn hyn mae’n adeilad agored, golau a braf, sydd wedi cadw nodweddion pwysig o ran treftadaeth a chyfnod. Cefnogwyd y symud gan Busnes Cymru, gyda chymhorthdal o £25,000 i wella cefnogaeth dechnegol yn y swyddfa newydd.

 

Dywedodd Aled Jones, rheolwr gyfarwyddwr Cymen: “Mae’r cwmni wedi bod yn gweithio yng nghalon Caernarfon – cadarnle’r iaith Gymraeg – am 27 mlynedd, ac rydym yn hynod falch o fod wedi tyfu yn y fath fodd. Wrth i fwy a mwy o gwmnïau chwilio am gymorth gyda'u hanghenion iaith Gymraeg, rydym wedi gweld cynnydd sylweddol yn y galw am ein gwasanaethau ac wedi cyflogi llawer o staff newydd. Mae hyn yn beth gwych i’r cwmni, gan ein bod wedi gallu datblygu ac ehangu ein gwasanaethau craidd, ond mae hefyd yn newyddion da i’r iaith Gymraeg ac i’r rhai sy’n gweithio’n galed i’w chynnal a’i hamddiffyn.

 

“Mae’r iaith Gymraeg yn rhan bwysig iawn o ddiwylliant a threftadaeth Cymru ac mae mwy a mwy o gwmnïau a sefydliadau’n sylweddoli ei bod yn hanfodol i'w llwyddiant yng Nghymru – nid yn unig o ran eu galluogi i gael deialog gadarnhaol gyda chynulleidfa ehangach ond maent hefyd yn ymwybodol o bwysigrwydd iaith o ran llunio a datblygu perthynas hirdymor.

 

“Gan fod buddsoddi mewnol ar gynnydd yng Nghymru, a gwarchod yr iaith Gymraeg yn cael mwy a mwy o gefnogaeth gan y llywodraeth, mae galw cynyddol ar gwmnïau, yn enwedig rhai yn y diwydiannau seilwaith a gwasanaethau, i weithio’n ddwyieithog. Mae Cymen wedi gweithio’n galed iawn i gefnogi cwmnïau a sefydliadau o bob lliw a llun, waeth beth fo maint y dasg, ac rydym yn mawr obeithio y bydd y 25 mlynedd nesaf cystal â'r rhai a aeth heibio."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net