Cwmni cyfieithu yn agor swyddfa yn Aberystwyth

07/05/2015

Categori: Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Derbyniad gyda Elin Jones

Cyhoeddodd cwmni cyfieithu Trywydd eu bod yn ehangu trwy agor swyddfa newydd yn Aberystwyth.

 

Dywedodd Aelod Cynulliad Ceredigion, Elin Jones a fu’n annerch derbyniad gan y Cwmni yn y dref, "Mae’n braf gweld cwmni yn sefydlu yn Aberystwyth gan roi cyfleoedd gwaith i bobl leol a chyfrannu at economi leol yr ardal hefyd. Mae tyfu statws y Gymraeg yn her inni i gyd ac mae’r cyfle mae Trywydd yn ei roi yn fodd i’r gweddill ohonom hwyluso ein defnydd o’r iaith a’i normaleiddio trwy ei defnyddio ym mhob agwedd ar ein bywydau." 

 

Croesawodd Owain Gruffydd, sy’n brif weithredwr Trywydd y datblygiad yn y cwmni wrth agor swyddfa yn Aberystwyth,  "Rydym yn falch iawn ein bod fel cwmni yn ehangu ymhellach, yn dilyn y galw cynyddol am ein gwasanaethau cyfieithu a chynllunio iaith - nid yn unig yn yr ardal hon, ond ledled Cymru."

Mae’r cwmni wedi dyblu o ran maint dros y tair blynedd diwethaf, ac yn sgil y llwyddiant mae 4 aelod o staff erbyn hyn yn gweithio o’r swyddfa newydd yn adeilad y Cambria yng nghanol tref Aberystwyth.

 

Ychwanegodd Owain, "Mae’n bleser hefyd gallu cynnig cyflogaeth i bobl leol a sicrhau swyddi, yn ogystal â darparu gwasanaethau cyfieithu a chynllunio iaith i sefydliadau, cwmnïau a busnesau’r ardal."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net