Cwis Bathodynnau Ysgol

14/11/2014

Categori: Newyddion

Dydd Gwener 14 Tachwedd, a hithau'n ddiwrnod Plant Mewn Angen, mae miloedd o ddisgyblion Cymru yn cael mynd i'w hysgol heb eu gwisg arferol.

Ond ydych chi'n cofio pa eiriau oedd yn addurno eich siwmper ysgol chi - yr arwyddair pwysig? Rhowch gynnig ar gwis Cymru Fyw i weld os allwch chi ddyfalu pa air, neu eiriau, sydd ar goll yn yr enghreifftiau canlynol.

Atebion ar waelod y sgrîn.

1. Ysgol Preseli, Crymych

Cofia _________ Byw

a) Ble ti'n

b) Joio

c) Ddysgu

2. Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy

Harddwch Dysg ____________

a) Doethineb

b) Dawn

c) Chwarae

3. Coleg Llanymddyfri

 


Gwell _________ Na Golud

a) Arian

b) Dysg

c) Dawn

4. Ysgol Dyffryn Taf, Hendy-gwyn ar Daf

 

 

I __________ Fo'r Nod

a) Fyny

b) Lawr

c) Unrhywle

5. Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Abertawe

 

 

Ennill ___________ Yw Ennill Iaith

a) Llwyr

b) Ras

c) Etifeddiaeth

6. Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon

 

 

Hau _________ Dyfodol

a) Gwair y

b) Blodau'r

c) Hadau'r

7. Ysgol Uwchradd Bodedern, Ynys Môn

 

 

Hau i _______

a) Gasglu

b) Fedi

c) Chwysu

8. Ysgol Bro Pedr, Llanbedr Pont Steffan

 

 

A Fo Ben Bid _________

a) Bant

b) Cant

c) Bont

9. Ysgol Uwchradd Caereinion

 

 

Golud Pawb Ei ___________

a) Ymgais

b) Ymdrech

c) Ymdaith

10. Ysgol Gyfun Pontllanfraith, Coed Duon

 

 

___________ Oleuni

a) Cais

b) Bydded

c) Digon o

11. Ysgol Aberteifi

 

 

________ a Lwydd

a) Ymdrech

b) Arian

c) Egni

12. Ysgol Uwchradd Eirias, Bae Colwyn

 

 

Ysbrydoli _____________

a) Pobl

b) Dysgu

c) YmdrechAtebion:

1. Ysgol Preseli: Cofia Ddysgu Byw

2. Ysgol Glan Clwyd: Harddwch Dysg Doethineb

3. Coleg Llanymddyfri: Gwell Dysg na Golud

4. Ysgol Dyffryn Taf: I Fyny fo'r Nod

5. Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe: Ennill Llwyr yw Ennill Iaith

6. Ysgol Syr Hugh Owen: Hau Hadau'r Dyfodol

7. Ysgol Bodedern: Hau i Fedi

8. Ysgol Bro Pedr: A Fo Ben Bid Bont

9. Ysgol Llanfair Caereinion: Golud Pawb ei Ymgais

10. Ysgol Gyfun Pontllanfraith: Cais Oleuni

11. Ysgol Aberteifi: Egni a Lwydd

12. Ysgol Uwchradd Eirias: Ysbrydoli DysguFfynnonell: Gwefan BBC Cymru Fyw      Dyddiad Cyhoeddi: 14/11/2014

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net