Cwblhau Triathlon tair blynedd

Fe fydd Jeremy Griffiths o’r Fflint yn gorffen triathlon dros y penwythnos sydd wedi cymryd dros dair blynedd i’w chwblhau er mwyn hyrwyddo Eisteddfod y Fflint eleni.

Jeremy Griffiths yw Pennaeth Ysgol Gwynedd yn y Fflint,ac fe fydd yn gorffen y triathlon y penwythnos hwn – wedi nofio 4 milltir ar draws Llyn Tegid yn 2014, reidio 150 o filltiroedd ar ei feic o’r Fflint i Gaerffili yn 2015 ac mae nawr ar fin gorffen rhedeg 90 milltir o amgylch Fflint.

 

Jeremy yw Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint ac fe gychwynnodd ei sialens yn Eisteddfod Meirionnydd, yna aeth ymlaen i Gaerffili llynedd cyn gorffen rhan olaf ei driathlon eleni i nodi’r ffaith y bydd yr Eisteddfod yn ymweld â Fflint ddiwedd y mis.

 

Mae disgwyl y bydd Jeremy yn gorffen y triathlon am 11:30am, Dydd Sadwrn 14 Mai yn archfarchnad Sainsbury’s yn Fflint, ble bydd Mistar Urdd a’i ffrindiau wrthi’n hyrwyddo’r Eisteddfod.  Yn ôl Jeremy, “Rwyf wedi rhannu y cymal rhedeg i tua 20 milltir bob penwythnos dros y mis diwethaf a byddaf yn falch iawn o orffen penwythnos yma!   Hwn yn sicr oedd y cymal anoddaf gan nad ydwyf yn redwr naturiol.  Mi oedd Llyn Tegid yn oer, ond mi wnes i fwynhau nofio; roedd y reid beic i Gaerffili yn iawn hefyd er ein bod wedi cychwyn am hanner nos yn y tywyllwch ond mi wnes i gychwyn rhedeg wedi anafu fy mhen-glin felly alla i ddim dweud mod i wedi mwynhau yn ofnadwy!”

 

Rôl fel Cadeirydd

 

Mae Jeremy wedi bod yn arwain tîm o wirfoddolwyr yn ei rôl fel Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith dros y ddwy flynedd diwethaf.  Tra’n siarad am ei rôl dywedodd, “Dwi wedi dod i nabod nifer o bobl anhygoel dros y blynyddoedd diwethaf ac wedi gwneud llawer o ffrindiau newydd.  Fy ngwaith i oedd arwain tîm yn codi ymwybyddiaeth, codi arian a recriwtio gwirfoddolwyr a dwi’n meddwl ein bod wedi llwyddo! Rydym wedi bod yn lwcus iawn o’r tîm gweithgar yn yr ardal.”

 

Ychwanegodd Jeremy, “Dwi wedi yn gobeithio y cawn ni dywydd braf ac y bydd llwyth o bobl, lleol ac o bellach i ffwrdd, yn dod draw i’r digwyddiad unigryw hwn.  Ar ôl yr holl waith caled, rwyf yn ffyddiog y bydd hi yn wythnos lwyddiannus a chofiadwy i bawb!”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru