Croeso i dref Siwmper sy'n dathlu elusen Achub y Plant

15/12/2016

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Heddiw, mae Aberteifi yng Ngheredigion yn newid ei henw yn swyddogol i Siwmper - er mwyn dathlu Diwrnod Siwmper Nadolig blynyddol elusen Achub y Plant, a gynhelir ar ddydd Gwener 16eg o Ragfyr.

Wedi i drigolion y dref gytuno i newid yr enw yn y Gymraeg a’r Saesneg i helpu codi ymwybyddiaeth o Ddiwrnod Siwmper Nadolig, mae trigolion Aberteifi, neu ‘Siwmper’ bellach, yn gadael eu dillad arferol yn y cwpwrdd ac yn gwisgo siwmper Nadolig. Mae pawb o’r plismyn lleol i’r tîm nodio, defaid a chŵn lleol yn cymryd rhan yn yr hwyl drwy wisgo eu siwmper Nadoligaidd.

 

Y bore ‘ma bu i’r gymuned leol ymgynnull i weld Maer y Dref, Y Canghellor Clive Davies yn cyhoeddi'r newid enw ac yn derbyn siwmper wedi’i fframio yn swyddogol gan Mary Powell-Chandler, Pennaeth Achub y Plant - Cymru.  Mae busnesau lleol, yr ysgolion cynradd ac uwchradd, a chastell y dref wedi newid eu henw yn ‘Siwmper’ hefyd *. 

 

Y peth gorau am hyn i gyd yw bod gan yr holl ddwli yma bwrpas difrifol. Wrth newid ei enw mae’r dref a’i thrigolion yn cymryd rhan ac yn gwisgo eu jyrsi er mwyn nodi eu cefnogaeth i Ddiwrnod Siwmper Nadolig (ac yn cofrestru a chyfrannu £2 i Achub y Plant drwy'r wefan  fydd yn helpu achub bywydau plant, ac yn rhoi cyfle i blant gael dyfodol gwell.

 

Dywedodd Maer y Dref, Clive Davies, “Aberteifi yw’r enw sydd wedi bod ar y dref ers cannoedd o flynyddoedd, ond roeddem yn teimlo bod yr amser wedi dod i ail-enwi’r dref er mwyn achos mor bwysig. Mae’r cyngor yn llwyr gefnogi’r fenter ac mae’r dref gyfan wedi cyfnewid y cardigans fyddwn ni fel arfer yn eu gwisgo ar gyfer Siwmper Nadolig er mwyn nodi’r digwyddiad yn Siwmper ar ddydd Gwener 16eg o Ragfyr. Yn ogystal â chodi arian ar gyfer achos da mae hyn wedi rhoi Aberteifi ar y map go iawn - rydyn ni’n gwneud rhywbeth sy’n hwyl ac yn ddwl ar gyfer Achub y Plant.”

 

Ychwanegodd Mary Powell-Chandler, Pennaeth Achub y Plant Cymru: “Mae pobl yn gwneud pethau anhygoel bob blwyddyn ar gyfer Diwrnod Siwmper Nadolig ond dyma’r tro cyntaf i hyn ddigwydd - tref yn newid ei enw ar gyfer achos mor bwysig. ‘Dyw pethau ddim yn mynd yn llawer mwy dwl na hyn, ac oll ar gyfer achos difrifol. Rydym mor werthfawrogol i bawb yn y dref am gymryd rhan i helpu plant ar draws y byd a rhoi dyfodol gwell i blant sy’n byw mewn tlodi yma yng Nghymru.”

 

Codi arian

 

Mae Achub y Plant yn galw ar gynifer o bobl ag sy’n bosib i gymryd rhan yn Niwrnod Siwmper Nadolig. Gall arian a gasglir drwy wisgo dillad gwlanog helpu rhoi dillad cynnes dros y gaeaf i blentyn sy’n byw mewn gwersyll ffoaduriaid, helpu ni i brynu bwyd maethlon i’r teulu oll, neu sefydlu gofod saff i roi cyfle i blant fod yn blant unwaith eto. 

 

Gall hefyd helpu Achub y Plant ddod a phethau hanfodol megis gofal iechyd, addysg, lloches a bwyd i’r miliynau o blant ledled y byd sydd ddim yn derbyn y gefnogaeth fwyaf syml. Hyn oll, drwy wisgo siwmper ddwl yn unig - mae’n ddull dwl iawn i ddatrys problemau difrifol iawn! 

 

 

Ewch i'r wefan am fwy o wybodaeth sy'n cynnwys pecynnau codi arian Cymraeg.

 

Bydd enw’r dref yn cael ei newid tan Ddiwrnod Nadolig, pan fydd yn newid yn ôl i Aberteifi.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru