Croesawu ysgol Gymraeg newydd i Gasnewydd

17/07/2015

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae rhieni lleol wedi croesawu penderfyniad cabinet Cyngor Casnewydd i roi sêl bendith ar gynlluniau i agor Ysgol Uwchradd Gymraeg gyntaf y sir.

 

Cafwyd penderfyniad unfrydol mewn cyfarfod arbennig oedd wedi ei gynnull i drafod dau wrthwynebiad a ddaeth i law yn ystod y cyfnod ymgynghori.

 

Caiff yr ysgol newydd, sy’n bartneriaeth gwerth £17m rhwng Cyngor Casnewydd, Cyngor Sir Fynwy a Llywodraeth Cymru, ei lleoli ar dir Ysgol Uwchradd Dyffryn, yn ne orllewin y ddinas, a bydd yn derbyn 90 o ddisgyblion ym Medi 2016.

 

Dywedodd Elin Maher, rhiant lleol a chadeirydd Rhieni Dros Addysg Gymraeg Casnewydd, “Mae penderfyniad Cyngor Dinas Casnewydd heddiw yn benllanw degawdau o ymgyrchu, addysgu a gwaith caled. Mae rhieni, athrawon a swyddogion wedi cyfrannu at wireddu'r penderfyniad hwn. O'r diwedd, bydd ysgol Uwchradd Gymraeg leol ar gael i'n plant."

 

Ychwanegodd Lynne Davies, rhiant lleol a chadeirydd cenedlaethol y Mudiad, “Mae penderfyniad hir-ddisgwyliedig heddiw i’w groesawu’n wresog. Gyda Addysg Gymraeg dan warchae neu'n colli tir mewn ardaloedd eraill, mae'n arwyddocaol fod y De ddwyrain yn arwain y ffordd. Dyma ddynodi cyfnod newydd a chyffrous i’r iaith Gymraeg yn yr ardal hon ble mae’r frwydr ieithyddol yn ddyddiol ond lle mae cynnydd sylweddol yn cael ei wneud. Mae heddiw yn brawf diamheuol o hynny.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net